لینک های دستیابی پذیر

جرأت: برگشت پناهجویان افغان باید مطابق تفاهمنامه های قبلی صورت گیرد


اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان می‌گوید که باید هر گونه برگشت پناهجویان افغان از کشور های میزبان به کشور شان در چوکات تفاهمنامه های قبلی صورت گیرد.

پیمودن راه های پُر خطر، از غرق شدن در آب ها تا مصارف هنگفت مالی و ناپدید شدن برای رسیدن به زنده‌گی مرفه و آرام در اروپا.

پناهجویان افغان پس از متقبل شدن این همه خطرات خود را به اروپا می‌رسانند اما بنابر پذیرفته نشدن درخواست پناهنده‌گی شان دوباره از سوی کشورهای میزبان به افغانستان برگشتانده می‌شوند.

در تازه ترین مورد ناروی در نظر دارد دست به چنین اقدام زند و تعداد از پناهجویان افغان را از کشورش اخراج کند.

اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان می‌گوید که ناروی در اخراج مهاجرین افغان باید مطابق به تفاهمنامه های قبلی که با افغانستان عقد کرده است عمل کند.
آقای جرأت افزود:
"گزارش ها می‌رسانند که قرار است ناروی تعدادی از پناهجویان افغان را که تا هنوز درخواست پناهنده‌گی شان بررسی شده و بیانگر اینست که آنها به عنوان پناهنده پذیرفته نشده‌اند در چوکات تفاهمنامه های قبلی به دولت افغانستان قابل پذیریش است و دولت افغانستان مکلفیت های بین‌المللی خود را مطابق کنوانسیون و میثاق بین‌المللی حد اقل تطبیق می‌کند."

این در حالیست که ناروی به تازه‌گی کمپاین تبلیغاتی را در افغانستان به هدف متوقف ساختن مهاجرت های غیرقانونی افغان‌ها به آن کشور، آغاز کرده است.

پیش از این جرمنی نیز چنین کمپاین را در افغانستان به راه انداخته تا افغان‌ها از رفتن غیرقانونی به آن کشور دست بکشند.

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان می‌گوید، هر نوع گام مثبت را که بخاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی افغان‌ها به کشور های اروپایی برداشته می‌شود، به دیده قدر می‌نگرند.
اما مقامات این وزارت می‌گویند چنین کمپاین ها باید در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گیرد.

اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت گفت به پناهجویان که از کشور های اروپایی اخراج می‌شوند بسته های تشویقی از سوی کشور میزبان داده می‌شود که از یک هزار تا ۶ هزار دالر امریکایی می‌باشد و از یک سال تا ۵ سال در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

در این میان کمیسیون امور مهاجرین و بیجا شده‌گان ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد که بخاطر باقی جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان که با مشکلات زیاد به کشور های اروپایی رفته اند تلاش کند.

پروین درانی یک عضو این کمیسیون در مورد چنین گفت:
" من صد در صد طرفدار این استم که پناهجویان افغان در این کشور ها باقی بمانند و همرایشان همکاری شود. حکومت افغانستان باید با مقام‌های آن کشور در مورد گفتگو کند که آنها را اخراج نکند. اما آنهای که در این اینجا استند، حداقل یک دلگرمی به آنها باید داشته باشیم تا دست به مهاجرت های غیر قانونی نزنند."

از سال گذشته بدینسو رفتن غیر قانونی افغان‌ها به کشورهای اروپایی افزایش یافته و به اساس معلومات مقامات افغان بیشتر از یکصد و پنجاه هزار افغان به اروپا رسیده و بیشتر شان به جرمنی پناه برده‌اند.

اخیراً وزیر خارجه افغانستان گفت که آنان از تمام کشورهای اروپایی تقاضا کرده‌اند تا در برابر مهاجرین افغان از خود سخاوت نشان داده و آنان را به گونه اجباری از کشور های شان بیرون نکنند.

گزارش: فریبا واحدی

XS
SM
MD
LG