لینک های دستیابی پذیر

پنجشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۶ کابل ۰۳:۰۴

حمله بر پوهنتون امریکایی در کابل حمله بر بهترین‌ها بود


موضوع حمله بر پوهنتون امریکایی در کابل بازهم سرخط مطالب بعضی از روزنامه های غربی را تشکیل می‌دهد.

فایننشل تایمز

روزنامه فایننشل تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد روزنه امید افغانستان مورد حمله طالبان قرار گرفت.

به نوشته روزنامه پوهنتون امریکایی کابل که از ده سال به اینسو فعالیت دارد جوانان افغانستان چه زن و چه مرد در آن حقوق، علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس، تجارت و رشته های دیگر را می‌آموزند تا در بازسازی کشور جنگ زده خود کمک کنند.

به نوشته فایننشل تایمز این پوهنتون یک مقناطیسی است برای افغان‌های تحصیل کرده در غرب تا دانش خود را با دیگران شریک بسازند.

اما دو حمله وحشیانه بر این پوهنتون در ظرف سه هفته آسیب پذیری حکومت افغانستان را نشان می‌دهد.

فایننشل تایمز می‌افزاید حتی قبل از حمله بر این پوهنتون رقابت‌های سیاسی در رهبری حکومت وحدت ملی و بی امنیتی در گوشه و کنار این کشور مردم افغانستان را دلسرد ساخته و نسل جوان امید به آینده را از دست داده که به نوشته روزنامه تعداد زیاد آنها دار و ندار خود را فروخته و سفر خطرناک مهاجرت به سمت اروپا را پیش می‌گیرند.

والستریت ژورنال

روزنامه والستریت ژورنال هم در شماره اخیر خود در مورد این حمله مطلبی دارد تحت عنوان حمله بر پوهنتون امریکایی در کابل حمله بر بهترین ها و منور ترین ها بود.

روزنامه می‌نویسد در این حمله دو پروفیسور کشته شده اند که یکی از آنها نقیب خپلواک بود.

نقیب خپلواک که سابق در پوهنتون ستنفورد تدریس می‌کرد در سال ۲۰۱۳ به افغانستان برگشت تا به نسل نو این کشور در مورد اهمیت قانون و حاکمیت آن درس بدهد کشوری که در بعضی نقاط آن قانون حاکمیت ندارد.

والستریت ژورنال می‌نویسد خپلواک که یکی از ۱۶ قربانی حمله بر پوهنتون امریکایی بود تازه برای درس دادن به یک صنف شبانه به پوهنتون داخل شده بود که این پوهنتون مورد حمله قرار گرفت.

روزنامه همچنان در مورد دیگر کشته شده‌ها که اکثریت آنها محصلین رشته های مختلف بودند معلومات می‌دهد که امیدی برای آینده کشور و خانواده های خود بشمار می‌رفتند.

روزنامه به یک نکته دیگر در این حمله نیز اشاره کرده است که تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته در حالی که در گذشته طالبان و یا شورشیان دیگر همیشه در چنین حملات فوراً مهر خود را بر آن می‌زدند.

اما یک چیز واضح است که حکومت افغانستان در این حمله هم انگشت به سوی پاکستان گرفته و رئیس حمهور اشرف غنی گفته است که این حمله در آنسوی خط دیورند طرحریزی شده‌است.

در این رابطه رهبران افغانستان با مقامات نظامی پاکستان هم صحبت کرده و شواهد دست داشته خود را با آنها در میان گذاشته اند.

XS
SM
MD
LG