لینک های دستیابی پذیر

یک هیئت پناهجویان افغان با اشرف غنی دیدار می‌کند


قرار است یک هیئت پناهجویان افغان در پاکستان که به کابل آمده امروز با رئیس جمهور غنی دیدار کند.

عبدالله وحید پویان جنرال قونسل افغانستان در خیبر پشتونخواه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف دیدار این هیئت بار رئیس جمهور غنی حل مشکلات مهاجران افغان در پاکستان گفته شده‌است.

به گفته پویان، چگونگی رسیده‌گی و فراهم سازی زمینه بازگشت خانواده‌های مخالفان مسلح که از جنگ دست برداشته اند، و خواهان بازگشت به افغانستان هستند، موضوعاتِ است که با رئیس جمهور مطرح خواهد شد.

او همچنان تأکید می‌کند که روزانه نزدیک به هزار خانواده افغان از پاکستان به کشورشان بازگشت می‌کنند.

XS
SM
MD
LG