لینک های دستیابی پذیر

دوشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۴:۲۰

آیا در تعیین جنسیت جنین تنها مادر نقش دارد؟


آیا در تعیین جنسیت جنین تنها مادر نقش دارد؟

خشونت علیه زنان در افغانستان نسبت به سایر کشورها بعدهای بخصوص خود را دارد، بالاخص در چهار دهه اخیر و دهه‎های انتهایی آن، زن یکی از ابزار برملا سازی عقده‎ها و نگرش‎های بس ابتدایی و بنیاد گرایانه شماری از مردانی است که از سال‎های زیاد با چنین خرافات زیسته و صفات مادر بودن، زن بودن و دختر بودن این بخش جامعه را تا حدودی از یاد برده و با تأثیر پذیری از عدم آگاهی و جنگ‎های پی هم در کشور دست بخشونت‎های در برابر زنان زده‌اند که تاریخ از ثبت و نگهداری آن شرمسار است.

در افغانستان تنوع خشونت به اندازه زیاد است که هر لحظه و هر روز شیوه‎های تازۀ آن را می‎شنوی که اصلاً در گذشته سابقه نداشته است، از جمله آن‎ها یکی هم خشونت در برابر زنی که پیهم دختر به دنیا بیآورد، اگر چه این خشونت تازه نیست ریشه در قرن‌ها و سده‎ها دارد و اما با دریغ که تمدن انسانی در جغرافیای کشور ما ذرۀ هم به این طرز خشونت اثر گذار نبوده و حتی شماری از روشنفکران ما را نیر در هالۀ خود پیچانده است.

موضوع میز گرد کنونی ما نیز در مورد خشونت در برابر زن‎هایی که دختر به دنیا میآورند است ...

تهیه کننده : عفیفه ساکب

XS
SM
MD
LG