لینک های دستیابی پذیر

چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ کابل ۱۲:۱۳

نگرانی تاجران پوست قره‌قل از کاهش فروش آن در بازارهای جهانی


تاجران و فروشنده‌گان پوست قره‌قل در ولایت فاریاب از کاهش فروش پوست قره‌قل دربازارهای جهانی ابراز نگرانی کردند.

این تاجران می‌گویند، از سه سال بدین‌سو بازار قره‌قل در سطح جهان خیلی‌ها پائین آمده و تاجران قره‌قل در داخل کشور به شکست اقتصادی مواجه شده‌اند.

حاجی محمد یعقوب یک‌تن از تاجران پوست قره‌قل در اندخوی ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حدود سه سال پیش، بازار قره‌قل در خارج ضعیف شده و تاجران افغان ازین ناحیه ورشکست گردیده‌اند.

وی همچنان افزود، پوست قره‌قل عمدتاً در کشورهای اروپایی به خصوص فنلند از افغانستان صادر می‌شد و در هر سه ماه توسط تاجران افغان به فروش می‌رسید.

وی گفت:

"بازار قره‌قل بسیار ضعیف شده و بیشتر تاجران ما پوست قره‌قول را در اروپا به کشور فنلند به فروش می‌رسانیدند و در هر سه ماه در آن کشور لیلام می‌شد. در همین دو سه سال پیش تاجران ما با نقص مواجه شدند و خارجی‌ها نخریدند و تاجران ما هم ورشکست شده قرضه گرفتند و قرضه‌های خود را حتی داده نتوانستند و اکثر تاجران پوست قره‌قل به وضعیت بسیار وخیم اقتصادی قرار گرفتند. همین امسال بسیاری آن‌ها شاید خریده نتوانند، تعداد زیاد از تاجران ورشکست شدند و صرف شمار کمی از تاجران برای فعلاً باقی مانده‌اند."

به گفتۀ تاجران پوست قره‌قل، از اینکه بازار قره‌قل در خارج بسیار ضعیف شده، مالداران هم درین سال‌ها نسبت به فروش آن کم علاقه شده‌اند.

حاجی محمد یعقوب تاجر پوست قره‌قل می‌گوید، درین خصوص نه وزارت زراعت و مالداری توجه دارد و نه دولت. روی این دلیل حتی نسل قره‌قل در افغانستان کم کم به طرف انقراض نزدیک شده‌است.

وی در مورد گفت:

"به گونۀ مثال پارسال یک جلد پوست بیست دالر تمام می‌شد و پارسال ۳۵ تا ۴۰ دالر غله تمام می‌شد و امسال از ۱۰ تا ۱۵ دالر تمام می‌شود و تاجران ما هم پول یا سرمایه ندارند و هیچ‌کسی هم به نسل گوسفندان قره‌قل توجه نمی‌کنند، نه وزارت زراعت، نه دولت و نه هم کدام کشور دیگر و هیچ‌کسی غم تاجران را نمی‌خورد اگر توجه صورت بگیرد و درین بخش سرمایه‌گذاری شود و از همین‌جا خریداری شده و به بازار‌های آسیای میانه که به ما بسیار نزدیک است به فروش برسد تاجران ما دوباره به پا می‌ایستند."

حاجی محمد یعقوب در مورد اینکه صادرات پوست قره‌قل به چه دلیلی کاهش یافته‌است، گفت:

"صادرات به خاطری کمتر شده‌است که مردم پوست‌های خود را ارزان فروختند. مثلاً ۴۰ دالر تمام شد یک جلد پوست قره‌قل را در بیرون از کشور به ۲۰ یا ۱۹ و ۱۸ دالر به فروش رسانیدند. به همین دلیل تاجران نقص کردند. همچنان فروشات هم به خارج پائین آمده و هیچ‌کسی هم درین مورد توجه نکرد و به دیگر کشور‌ها هم فروش ندارد و صرف در کشور فنلند فروش دارد و قبلاً در کشور‌های چون دنمارک لیلام می‌شد متأسفانه حالا درین کشورها هم به فروش نمی‌رسد."

به گفتۀ تاجران و فروشنده‌گان پوست قره‌قل، اگر دولت در قسمت تربیه و پرورش نسل گوسفندان قره‌قل توجه نکند و از جانبی هم به نحوی از تاجران و سرمایه‌داران خصوصی در کشور حمایت مالی و تخنیکی نماید از یک‌سو نسل قره‌قل دوباره در افغانستان توسعه و انکشاف نموده و از سوی دیگر بازار آن هم در داخل و هم در خارج گرم و بیشتر خواهد شد و مشکلات اقتصادی تاجران نیز از این ناحیه مرفوع می‌شود.

گزارش از رحمت‌الله رها

XS
SM
MD
LG