لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۱ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۵:۱۴

عاصم: نیروهای بین المللی به مردم پروان وعده کمک کرده‌اند


حکومت محلی ولایت پروان می‌گوید نیروهای بین المللی مستقر در میدان هوایی بگرام وعده سپرده‌اند که برای رسیده‌گی به مشکلات مردم برنامه های کمک رسانی را در این ولایت راه اندازی می‌کنند.

محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت، کمک های وعده داده شده این نیروها شامل بخش های مختلف است که قومندان نیروهای بین المللی در میدان هوایی بگرام در دیدار با آنان روی عملی شدن پروژه ها صحبت کرده است:

"قومندان نیروهای بین المللی در بگرام یک مقدار کمک ها را آمدند بر ما پیشکش کردند، که ما در بخش معارف، صحت، در بخش خدمات اجتماعی، در بخش نیازمندی های مردم، کوشش می‌کنیم که کمک‌های که وعده داده شده در بخش های که مردم نیاز دارد به مصرف برسانیم، دیده شود که از جمله پروژه های که ما بر نیروهای خارجی در بگرام پیشنهاد می‌کنیم کدام پروژه ها را در بدل چقدر بدجه مورد تائید قرار می‌دهند و تمویلش می‌کنند که پروژه‌ها براه انداخته شود."

عاصم: بخاطر اینکه نیازمندی های مردم در محلات تشخیص شود به مسئولین ادارات وظیفه سپرده شده‌است.
عاصم: بخاطر اینکه نیازمندی های مردم در محلات تشخیص شود به مسئولین ادارات وظیفه سپرده شده‌است.

والی پروان همچنان می‌گوید، بخاطر اینکه نیازمندی های مردم در محلات تشخیص شود به مسئولین ادارات وظیفه سپرده اند، تا در مشوره با باشنده‌گان محل پروژه ها را در نظر بگیرند:

"ما به ادارات سکتوری وظیفه داده ایم که با مردم تماس بگیرند و هر سکتور آن مثل انکشاف دهات، صحت عامه، معارف، زراعت و فواید عامه به اینها پیشنهاد کردیم که شما بعضی ضرورت های که مردم در محلات دارند، از طریق شورا های انکشافی شما پروژه ها را معلوم کنید با مردم صحبت کنید به وعده که نیروهای خارجی مستقر در بگرام داده اند پروژه های کوچک را از پنج هزار دالر تا صد هزار دالر آنها تمویل می‌کنند در نظر بگیرد."

با این حال مردم در ولایت پروان با استقبال از کمک های وعده داده شده نیروهای بین المللی در میدان هوایی بگرام می‌گویند، باید این کمک‌ها به جای درست و به اساس نیازمندی های مردم رسانده شود:

"اسم مه بختیار است باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان، امید است پولی که از سوی آیسف وعده داده شده در جاهای خوبی به مصرف برسد، مثلا در کلینیک ها، بازسازی سرک ها و مکتب ها، اگر پول وعده داده شده نیروهای خارجی مستقر در بگرام به درستی به مصرف برسد بسیار مشکلات مردم در محلات حل می‌شود."

پس از قطع شدن کمک‌های PRT یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی امریکا در سال ۲۰۱۴ در ولایت پروان این نخستین بار است که نیروهای نظامی و بین المللی مستقر در میدان هوایی وعده راه اندازی پروژه های بازسازی و انکشافی را می‌دهند که این پروژه ها را تمویل می‌کنند.

گزارش، احمد هنایش

XS
SM
MD
LG