لینک های دستیابی پذیر

چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ کابل ۱۲:۱۳

نبود برنامۀ علمی سبب عقب مانی کار هاست


درین برنامه مجله فرهنگی آزادی افزون بر اخبار فرهنگی هفتۀ قبل داریم: سخن هفته پیرامون نتایج منفی نبود برنامه در کار روزمره و رنج شماری ازین حیات غیر علمی که درین روزها خاصۀ هم میهنان ما است، داستانی با عنوان (مناعت) داستانی که نبود حرص در نزد شماری از مردم را به تمثیل گرفته، عوامل اساسی بهبودی و نابودی مناسبات زن و شوهر، مسئله یی که سخت چالش زا است، هنر کلالی و سفالگری هم در افغانستان رو به زوال است و اگر جهات فلکوریک آنرا در نظر نگیریم در حال فراموشی است و آهنگی از مرحوم بیلتون.

تهیه و نگارش: فیض الله قرداشXS
SM
MD
LG