لینک های دستیابی پذیر

جمعه ۳ قوس ۱۳۹۶ کابل ۰۹:۱۳

بهانه گیری و تلف نمودن حق ازدواج دختر


در برنامۀ کنونی زن و زنده‌گی بر پدیدۀ مجرد زیستن قطعی دختران که با چه پیامد های ناخوش آیندی درگیر می‌شوند بحث می‌کنیم. در رابطه به این موضوع پارچۀ تمثیلی هم داریم.

همچنان به سلسله نشر مواد قانون منع خشونت علیه زن در راستای حیات زنان به یاد دهانی یکی از ماده های آن نیز در این برنامه پرداخته خواهد شد.

گفتنیست دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیطی امن و پایگاه عاطفی هستند و بهترین فرد برای تأمین این نیاز، همسر است.

اما در بسیاری از خانواده‌ها مانع شدن از ازدواج دختران با وجود مناسب بودن حالت مدنی وی و مناسب بودن خواستگاران، وابسته به یک سلسله عواملی است که دست به دست هم داده موجب افزایش سن ازدواج دختران شده است و حتی مجرد ماندن دایمی آنان را سبب می‌گردد.

تهیه کننده: عفیفه ساکب

XS
SM
MD
LG