لینک های دستیابی پذیر

آیا شوهر حق لت و کوب زن را دارد؟


این سخن روشن است که در افغانستان زنان از نسل ها بدینسو تحت نام فرهنگ و رسم و رواج، انواع مختلفی از خشونت ها را متحمل گردیده از زمان های قدیم تا به حال زن افغان در خانواده وابسته به مرد، جنس دوم و ضعیف دانسته شده است. به همین خاطر بیشتر به سبب مشاجره های ولو کوچک شوهر به خود حق می‌دهد که خانمش را لت و کوب و توهین و تحقیر کند.

گاهی نیز لت و کوب زن توسط شوهر به بریدن اعضای بدن و بستن دست و پا با زنجیر و حتی خفه کردن می‌انجامد.

برای شندیدن بیشتر در این مورد برنامۀ زن و زندگی را بشنوید...

تهیه کننده: عفیفه ساکب

XS
SM
MD
LG