لینک های دستیابی پذیر

ویسا: حکومت وحدت ملی با ترمپ روابط اش را تحکیم نماید


روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و سرمقاله هایشان روی ایجاد و تحکیم روابط نزدیک میان رئیس جمهوری امریکا و رهبران حکومت وحدت ملی و همچنان تقابل میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان تمرکز نموده‌اند.

ویسا

روزنامه ویسا در صفحه نخست شماره امروزی اش با کلمات درشت نوشته است که رهبران حکومت وحدت ملی باید با رئیس جمهور امریکا هر چه زودتر روابط شان را تحکیم نمایند.

در ادامه مطلب از قول مقامات امریکایی آمده است که مقامات افغان نباید منتظر بماند تا آقای ترمپ در مورد افغانستان توجه نماید.

نویسنده مطلب از قول رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان نوشته است که وی تأکید می‌نماید که رهبران حکومت افغانستان باید هر چه زودتر در تلاش ایجاد روابط با رئیس جمهور امریکا گردند.

سرنوشت

روزنامه سرنوشت در یکی از مطالب چاپ شده اش نوشته است که رئیس جمهور منتخب امریکا طرح را تائید می‌کند که به اساس آن حکومت پاکستان حامی تروریزم شناخته خواهد شد.

در مطلب از قول آقای شالاب کمار یکی از اعضای فعال تیم ترمپ نوشته شده است که آقای ترمپ از طرح کانگرس در رابطه به حمایت پاکستان از تروریستان و شامل ساختن پاکستان در ردیف کشور های حامی ترویزم حمایت می‌نماید.

در ادامه مطلب از قول آقای کمار آمده‌است که آقای ترمپ بدون قید و شرط از این طرح حمایت خواهد کرد.

چراغ

روزنامه چراغ در صفحه نخست اش با کلمات درشت از قول ظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه نوشته است که در صورتیکه حکومت کاندیدان جدید را برای وزارت ها معرفی ننماید، ولسی جرکه بودجه سال آینده را تصویب نخواهد کرد.

در ادامه مطلب از قول آقای قدیر آمده‌است که وزیران سلب صلاحیت شده به هدف خاص استیضاح نگردیده‌اند و باید بجای وزرای سلب صلاحیت شده، کاندید های جدید را معرفی نمایند.

نویسنده مطلب اشاره می‌کند که تقابل میان حکومت و ولسی جرگه به نفع مردم نمی‌باشد و از قول نایب اول ولسی جرگه نوشته است که باید همآهنگی میان حکومت و ولسی جرگه موجود باشد.

دنیا

روزنامه دنیا هم در یکی از مطالب چاپ شده اش به همین موضوع اشاره نمودهاز قول معاون اول ولسی جرگه نوشته است که ولسی جرگه به اساس خواست مردم کار می‌کند و حکومت نباید سیاست تقابل را اتخاذ نماید.

سرخط

و روزنامه سرخطهم از آدرس معاون اول ولسی جرگه می‌نویسد که احاله موضوع تفسیر استیضاح غیابی وزرا به ستره محکمه یک امر خلاف قانون می‌باشد.

ایمل سنجیده

XS
SM
MD
LG