لینک های دستیابی پذیر

واشنگتن پُست: وضعیت رقتبار بیجا شده‌گان در ولسوالی درزاب جوزجان


واشنگتن پُست

روزنامه امریکایی واشنگتن پُست در شماره اخیرش، مقالۀ را در مورد برفباری های اخیر در ولایت جوزجان و وارد شدن تلفات جانی و خسارات مالی نشر کرده‌است.

در مقاله به نقل از مقام ها گفته شده که سردی هوا و برفباری سنگین، حداقل بیست قربانی گرفته که شمار زیاد شان کودکان استند.

واشنگتن پُست می‌افزاید، تمامی قربانیان در ولسوالی درزاب، خانواده های بیجا شده‌اند که اخیراً به این منطقه آمده بودند.

رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان می‌گوید، بررسی های آنها ثابت می‌کند که در ولسوالی درزاب، برفباری و هوای سرد، به کسی تلفات نرسانده‌است.

واشنگتن پُست در ادامه می‌افزاید، در ولسوالی درزاب در روز های اخیر حدود ۵۰ سانتی متر برف بارید و هوا هم خیلی سرد شد.

در ادامه مقاله روزنامه آمده است، این منطقه در ولسوالی درزاب، در نزدیکی مرز با ترکمنستان موقعیت دارد که نه برق دارد و نه هم خدمات و سهولت های صحی معیاری. همچنان طالبان مسلح راه این منطقه را به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بسته اند.

مقام های افغان به روزنامه گفته اند، انتظار می‌کشند تا هوا صاف شود و کمک ها از طریق هوا انتقال یابد.

لطف الله عزیزی والی جوزجان از باشنده های این ولایت خواسته تا برای پنجصد تن که از سرپُل به جوزجان آمده اند، امکاناتی را فراهم کنند.

به نوشته روزنامه واشنگتن پُست، شمار زیادی از این افراد از ولسوالی صیاد سرپُل، بنابر تهدید های گروه داعش و طالبان مسلح، آواره شده‌اند.

گلوب ایند میل

روزنامه کانادایی گلوب ایند میل در شماره اخیرش در باره انفجار های نوشته که اخیراً در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داد.

در نتیجه این رویداد ها به روز جمعه، شش تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.

به نوشته روزنامه، این حادثه در حالی رخ می‌دهد که اخیراً، فعالیت و تحرکات گروه داعش، در کنار طالبان مسلح در ننگرهار افزایش یافته است.

گلوب ایند میل اظهارات عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار را هم نقل کرده که می‌گوید، انفجار های روز جمعه مناطق مختلف شهر جلال آباد را هدف قرار داده‌اند.

روزنامه می‌افزاید، ولایت ننگرهار که هم مرز با پاکستان است، به مرکز گروه داعش در افغانستان مبدل شده. این گروه پارسال در افغانستان ظهور کرد.

گلوب ایند میل در ادامه باز هم اظهارات سخنگوی والی ننگرهار را نقل کرده که می‌گوید، مطمئن نیست که انفجار های روز جمعه را کدام یک یعنی طالبان مسلح و یا هم گروه داعش انجام داده‌اند؟

XS
SM
MD
LG