لینک های دستیابی پذیر

آیا کورس‎های آماده‎گی کانکور مؤثر است؟


در ختم هر سال تعلیمی، شاگردانی که فارغ صنف ۱۲ می‎باشند جهت راه یابی به پوهنتون ناگزیر هستند که غرض سپری نمودن امتحان کانکور در کورس‎های آماده‎گی ثبت نام مینمایند و یکبار دیگر آنچه را در دوره متعلمی خوانده‎اند به کمک استادان درس‎ها را مرور نمایند، تا برای سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور آماده شوند، البته این آماده‎گی بدون هزینه نبوده و برای شاگردانی‎که وضعیت اقتصادی خوب دارند میسر است.

برای آنعده از شاگردانی‎که توان مالی ندارند مشکل است با درک این موضوع تعدادی از هموطنان ما جهت کمک به این دسته از شاگردان ابتکار جالب نموده اند مصارف کورس‎های آماده‎گی سه ولایت کشور را که عبارت از ولایت غزنی، پکتیا و ...

برای دانستن بیشتر شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی باشید.

تهیه کننده : سعدیه زاهل

XS
SM
MD
LG