لینک های دستیابی پذیر

چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶ وقت محلی ۰۸:۵۹

استفاده از "گرافین" در تولید انرژی برق


گرافین(Graphene) نازک ترین شکل کاربن است که ضخامت آن صرف یک اتم بوده، شفاف، خیلی مقاوم، انعطاف پذیر و هادی جریان برق است.

تیم های متعدد دانشمندان در کشورهای مختلف جهان روی انکشاف پوست یا جلد مصنوعی انعطاف پذیری کار می کنند که می تواند، نقاط حساسی را تقلید کند که در پوست واقعی انسان وجود دارند.

تا اکنون فراهم ساختن انرژی لازم برای این پوست مصنوعی یک مشکل اساسی پنداشته می شد. اما اینک دانشمندان طریقهء را یافته اند که به کمک آن از انرژی آفتاب، برای این پوست مصنوعی انرژی لازم فراهم می شود.

این جلد یا پوست مصنوعی که در مرحلهء آزمایش قرار دارد، گام نخست برای ساختن اعضای مصنوعی بدن به شمار می آید. این پوست مصنوعی قادر به لمس حس های خواهد بود که پوست واقعی انسان می تواند آنها را احساس و لمس کند.

به نوشتهء آژانس خبری رویترز، تا اکنون فراهم نمودن انرژی لازم برای این پوست مصنوعی یک آزمون در برابر دانشمندان بود، اما اینک پژوهشگران فاکولتهء انجنیری پوهنتون گلاسگاو(Glasgow) در اسکاتلند شیوه را انکشاف داده اند که با استفاده از گرافین که شکل خیلی نازک کاربن است، انرژی برق را از انرژی آفتاب فراهم می کند.

گرافین(Graphene) نازک ترین شکل کاربن است که ضخامت آن صرف یک اتم بوده، شفاف، خیلی مقاوم، انعطاف پذیر و هادی جریان برق است.

رویندر داهی یا(Ravinder Dahiya) یک عضو تیم دانشمندان پوهنتون گلاسگاو(Glasgow) به آژانس خبری رویترز گفته است، این مشخصات گرافین را یک انتخاب خوب برای جمع آوری انرژی آفتاب و تبدیل نمودن آن به انرژی برق می سازد.

رویندر داهی یا گفته است مرحلهء بعدی، استفاده از گرافین برای فراهم ساختن انرژی لازم برای موتورهایست که دست های مصنوعی را حرکت می دهند و به ساختن دست های مصنوعی خواهد انجامید که خود انرژی لازم برایشان را فراهم می کنند.

به عقیدهء دانشمندان این شیوهء تولید انرژی می تواند یک تغییر فاحش را در فراهم ساختن انرژی لازم برای روبت ها یا آدم های ماشینی بوجود بیاورد. در حال حاضر تدارک انرژی لازم برای روبت ها به مثابهء یک آزمون خیلی جدی در برابر دانشمندان قرار دارد.

XS
SM
MD
LG