لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷ کابل ۱۱:۵۰

نهنگ های آبیرنگ چگونه شکار می کنند؟


نهنگ های آبیرنگ(blue whale) بزرگترین موجوداتی اند که در کرهء زمین زنده گی می کنند. این نهنگ ها با وصف بزرگی شان بطور عمده از یکنوع موجودات خرچنگ مانند کوچک بحری به نام کریل(krill) تغذیه می کنند.

کریل ها در اکثر ابحار جهان زنده گی می کنند. اندازهء آنها ها عمدتاً حدود یک یا دوسانتی متر بوده، ولی اندازه بعضی انواع کریل ها به حدود 6 تا 15 سانتی متر هم می رسد.

نهنگ های آبیرنگ(blue whale) حدود 30 متر (صد فت) طول داشته، وزن آنها به حدود 170 تن می رسد. یک نهنگ آبیرنگ بالغ بطور اوسط حدود 3600 کیلوگرام یا 40 ملیون کریل را روزانه مصرف می کند.

یک نهنگ آبیرنگ بالغ روزانه به 1.5 ملیون کیلوکالوری انرژی نیاز دارد.

شیوه شکار کریل ها توسط نهنگ های آبیرنگ طوریست که نهنگ آبیرنگ به سرعت حرکت نموده، فورا دهانش را باز می کند و ملیون ها کریل همراه با هزاران ها لیتر آب داخل دهانش می شوند. بعد هم آب از وجود نهنگ خارح شده، کریل ها با ماهی ها و هشت پا های کوچک در دهانش باقی می مانند.

به نوشتهء نشریهء هافینگتن پوست، اخیراً دانشمندان برای نخستین بار توانسته اند بطور دقیق شیوهء شکار نهنگ های آبیرنگ را توسط طیارات بی پیلوت فلمبرداری کنند.

محققان آرزومند اند که با مطالعهء دقیق شیوهء شکار نهنگ های آبیرنگ بتوانند، این بزرگترین موجودات زندهء کرهء زمین را که با خطر انقراض مواجه اند، کمک کنند.

دانشمندان پوهنتون دولتی اورگان امریکا(Oregon State University) در سواحل زیلاند جدید به کمک طیارت بی پیلوت لحظاتی را فلمبرداری کرده اند که یک نهنگ آبیرنگ دهانش را باز می کند.

لیگ توریس(Leigh Torres) ایکولوژیست پوهنتون دولتی اورگان می گوید:

"این لحظات را بطور دقیق نمی توان از کشتی ها و قایق ها مطالعه کرد. یک نهنگ آبیرنگ صرف با تشخیص اجتماعات بزرگ کریل ها بسرعت حرکت کرده، به پهلو دور خورده و دهانش را باز می کند."
به گفتهء لیگ توریس، نهنگ های آبیرنگ زمانیکه حرکت می کنند برای باز کردن دهان شان به انرژی خیلی زیاد نیاز دارند. باز کردن دهان به مثابهء برک عمل می کند و در صورت حملهء بیجا بالای اجتماعات کوچک کریل ها، نهنگ های آبیرنگ انرژی خیلی زیاد را بی جهت ضایع خواهند کرد. لیگ توریس می گوید:

"بناً برای نهنگ های آبیرنگ این تصمیم خیلی مهم است که آیا ارزش آن را دارد که دهان شان را باز کنند، یا خیر؟ "

ویویوی ثبت شده توسط طیارات بی پیلوت نشان می دهد که نهنگ های آبیرنگ زمانیکه با اجتماعات کوچک کریل ها مواجه می شوند، بدون باز کردن دهان شان از بین آنها عبور می کنند و به این ترتیب انرژی شان را برای شکار های که به باز کردن دهان می ارزد، حفظ می کنند.

در سال 1964 میلادی زمانیکه اتحادیهء بین المللی حراست از طبیعت(International Union for Conservation of Nature) نخستین "لست سرخ" حیات وحش را که با خطر انقراض مواجه اند نشر کرد، نهنگ های آبیرنگ به حیث موجودات که با خطر انقراض مواجه اند، شناسایی شدند. ولی با وصف تلاش های بین المللی، تعداد نهنگ های آبیرنگ در سه نسل، از هفتاد تا نود درصد کاهش یافته است.

در حال حاضر حتی در دور افتاده ترین مناطق ابحار جهان، خطوط ترانسپورت بحری و فعالیت های انسانی مانند استخراج نفت، تهدید جدی را متوجهء مهاجرت، تغذیه و تولید مثل نهنگ های آبیرنگ ساخته است.

XS
SM
MD
LG