لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷ کابل ۱۱:۲۰

تداوی و پرکاری دندان ها چی وقت آغاز شد؟


تداوی و پرکاری دندان ها با وصف استفاده از داروهای خنثی کنندهء درد و کاربرد وسایل خیلی مدرن تخنیکی، امروز هم می تواند ناراحت کننده و درد آورد باشد. ولی در زمانه های ماقبل از تاریخ و در عصر یخچالی انسان ها با درد دندان چی می کردند؟

قبلاً تصور می شد که در زمانه های ماقبل از تاریخ و دوران قبل از آغاز زراعت، تداوی درد دندان شاید همان کندن آن بوده باشد. ولی تحقیقات اخیر روی کهن ترین پرکاری دندان ها نشان می دهد که انسان های ماقبل از تاریخ با استفاده از وسایل سنگی، دندان ها را برمکاری نموده، تداوی و پرکاری می کردند.

به نوشتهء نشریهء تچ تایمز امریکا، تحقیقات روی پرکاری های دو دندان پیشرو(ثنایا) انسان که متعلق به 13000 سال قبل از امروز بوده و در منطقهء رایپارو فریدن(Riparo Fredian) در ایتالیای امروز کشف شده است نشان میدهد که انسان های ماقبل از تاریخ، دندان ها را با وسایل دستداشتهء سنگی شان تداوی می کردند.

هردو دندان پیشرو(ثنایا) یافت شده، دارای سوراخ های منظمی اند که تا ساقهء دندان ها ادامه می یابد و توسط وسایلی مانند برمه سوراخ شده است.
تحقیقات ستیفانو بنزانی(Stefano Benazzi) پژوهشگر، و دانشمند علوم باستان شناسی پوهنتون بولونیا(University of Bologna) و تیم تحقیقاتی این پوهنتون که این دندان ها را توسط دستگاه مایکرو سی. تی سکن و میکروسکوپ الکترونیک مطالعه کرده اند، نشان می دهد که این دندان ها نخست توسط یکنوع برمهء سنگی سوراخ شده، بعد هم کناره های آن توسط یک وسیلهء سنگی نوک تیز تراش شده و انساج بیمار دور ساخته شده است.

تحقیقات نشان می دهد، کسی که 13000 سال قبل از امروز این دندان ها را سوراخ و انساج تخریب شده را تراش کرده، به آن اکتفا نکرده است. در داخل سوراخ های دندان ها تحقیق شده آثار یکنوع قیر به نام بایتومن(bitumen) یافت شده است که انسان های ماقبل از تاریخ در عصر یخچالی از آن برای عایق آب ساختن یا واترپروف نمودن ظروف و سبدهای شان استفاده می کردند.

دانشمندان به این عقیده اند که احتمال دارد انسان های ماقبل از تاریخ در عصر یخچالی از قیر بایتومن(bitumen) به مثابهء مواد ضد عفونی و یا هم یا پرکاری به خاطر جلوگیری از عفونت و التهاب استفاده می کردند.

دانشمندانی که این تحقیقات را انجام داده اند می گویند، به نظر می رسد که درک ابتدایی در مورد اساسات بیومیدیکل(biomedical) و تداوی امراض به شمول معالجه و پرکاری دندان ها، خیلی ها قبل از آغاز تغییرات اجتماعی اقتصادی مرتبط به عصر گذار به تولید مواد غذایی و عصر جدید سنگ، در بین انسان ها وجود داشته است.

XS
SM
MD
LG