لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ کابل ۰۰:۵۰

ایجاد تأخیر در اجرای کار ادارات دریافت رشوت است


در این برنامه از مجله آزادی داریم، سخن هفته در مورد وجود بیروکراسی سبب پسمانی درکار‌ها، داستانی با عنوان (بخشش و گذشت)، حبیبه عسکر روشنگر تصویرپرداز نوشتهء داکتر ملک ستیز، روگشایی کتاب شرح حدیقه الحقیقۀ سنایی غزنوی و آهنگ هفته ...

تهیه و نگارش: فیض الله قرداش

XS
SM
MD
LG