لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷ کابل ۱۲:۰۰

انیس: توقع مردم اینست تا گفت‎وگوهای مقامات افغان و پاکستانی نتایج مثبت دهند


روزنامه‎های چاپ امروز کابل بیشتر روی سفر هیئت حکومت پاکستان به کابل و گفت‎وگو میان مقامات افغان و این هیئت تمرکز نموده‎است.

  • آرمان ملی

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروزی‎اش نوشته‎است که بعد از حملات انتحاری اخیر در کابل و سفر مقامات امنیتی افغان به پاکستان، هیئت حکومت پاکستان به کابل آمده و با مقامات وزارت خارجه گفت‎وگو نموده‎اند.

نویسنده می‎نویسد، این سفر در زمانی صورت می‎گیرد که روابط میان هر دوکشور رو به وخامت است و رئیس جمهور افغانستان در اظهارات اخیرش گفته‎است که پناه گاه‎های امن هراس افگنان در خاک پاکستان است و پاکستان از طالبان حمایت می‎کند.

در ادامه نوشته شده که مقامات افغان تا زمانی‎که اقدامات عملی را از جانب پاکستان نبینند، نباید فریب پاکستان را بخورند.

به باور سرمقاله نویس پاکستان هیچ وقتی به تعهداتش با افغانستان صادق نبوده‎است و به آن عمل نکرده‎است.

  • انیس

روزنامه انیس هم روی گفت‎وگوها میان هیئت پاکستان و مقامات افغان و توقع مردم در این مورد نوشته‎است.

توقع مردم اینست تا این گفت‎وگوها نتایج مثبتی در پی داشته باشد و تصامیمی اتخاذ شوند که حملات انتحاری در افغانستان کاهش یابند.

در سرمقاله این روزنامه آمده‎است که قبل بر این مقامات افغان اسناد و شواهد معتبر را به حکومت پاکستان تسلیم نموده‎اند و توقع مردم اینست تا این گفت‎وگوها نتایج مثبتی در پی داشته باشد و تصامیمی اتخاذ شوند که حملات انتحاری در افغانستان کاهش یابند.

  • مسیر

روزنامه مسیر در سرمقاله‎اش سوالی را مطرح نموده‎است که "ایا آین گفت‎وگوها موثر تمام خواهد شد؟"

در ادامه نوشته شده که موقف پاکستان هنوز هم همان است که در گذشته بود و هیچ نوع تغییر در آن وارد نشده‎است، هنوز هم تروریستان در آن کشور پناه گاه دارند، هنوز هم تروریستان را حمایت و تجهیز می‎کند و آنان را بخاطر جنگ به افغانستان روان می‎کند.

در ادامه نوشته شده که در این اعمال پاکستان افزایش دیده می‎شوند و هیچ نوع کاهش احساس نمی‎شود به باور سرمقاله نویس نیاز گفت‎وگو با این کشور در چه است؟ به باور نویسنده، این فقط ضیاع وقت است و فقط پاکستانی‎ها از این گفت‎وگوها منفعت می‎برنند.

XS
SM
MD
LG