لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷ کابل ۱۰:۰۸

در سال ۲۰۱۶ دو نیم میلیون مهاجر بطور قاچاقی در جهان انتقال داده شده‌اند


در سال ۲۰۱۶ دو نیم میلیون مهاجر بطور قاچاقی در جهان انتقال داده شده‌اند.

در گزارش اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم آمده‌است که در سال ۲۰۱۶ در آمد قاچاقبران از درک قاچاق مهاجرین به ۷ میلیارد دالر میرسی د که تقریبا مساوی می‌شود به مصارفی که امریکا و یا کشور‌های اروپایی در سال ۲۰۱۶ برای کمک‌های بشری در جهان مصرف کرده‌اند.

در این گزارش ۳۰ مسیر عمده در سراسر جهان که قاچاق مهاجرین از طریق آن‌ها صورت می‌گرد، نشانی شده‌است و اکنون تقاضا برای خدمات قاچق برانی که راه‌های نسبتاً آرام و امن را انتخاب می‌کنند و یک نوع آرامش به مهاجرین می‌دهند که به سر منزل خود درست می‌رسند، بیشتر شده‌است.

در ارقام نشر شده معلوم می‌شود که بسیار مهاجرین قاچاقی اطفال بی‌سرپرست و یا جدا شده از خانواده می‌باشند که در برابر فریب و تجاوز بسیار آسیب پذیر می‌باشند.

در سال ۲۰۱۶ در حدود ۳۴ هزار کودک بدون سرپرست و یا جدا شده از خانواده به اروپا رسیدند.

نظر به معلومات اداره بین المللی مهاجرین سالانه هزاران نفر در راه‌های مهاجرت جان میدهند.

تعداد زیاد از قربانیان غرق شده اند و یک تعداد دیگر در حادثات ناپدید شده و یا در راه‌های صعب‌العبور و شرایط ناگوار آب و هوا جان داده‌اند.

نظر به تخمین‌ها بحیره مدیترانه کشنده‌ترین راه برای مهاجرین بوده است که ۵۰ درصد تمام قربانیان در آبهای این بحیره غرق شده اند.

راپورهای زیاد در مورد کشتار‌های عمدی مهاجرین توسط قاچاقبران هم درج شده است.

اما مهاجرین در برابر جنایت‌های دیگر مانند خشونت، تجاوز جنسی، دزدی و رباینده‌گی از سوی قلاچاقبران هم آسیب پذیر می‌باشند.

اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم در راپور خود به موضوع جندر یا جنسیت در بین مهاجرین نیز توجه کرده و نوشته است اکثر مهاجرین قاچاقی نسبتاً جوان می باشند ولی در بعضی مسیر‌ها در جنوب شرق آسیا زنان هم بخش اعظم چنین مهاجرین را تشکیل می‌دهند.

قاچاق مهاجرین روش‌های گوناگون دارد از جمله ساختن اسناد تقلبی ازدواج، جای کار تخیلی، اسناد سفر جعلی، و یا به فساد آلوده ساختن مقامات بلند رتبه و غیره.

قاچاقبران برای این کار خود منظم حرکت کرده و فساد را در سطوح مختلف دولتی ترغیب می کنند.

در گزارش همچنان آمده است که قاچاقبران مهاجرین عموماً اعلان خود را در جاهای انجام می‌دهند که دسترسی مردم به آن زیاد است از جمله در مناطق مسکونی نا آرام و پُر ازدهام، کمپ‌های مهاجرین و شبکه‌های اجتماعی.

به نوشته گزارش مهاجرین برای گرفتن تصمیم بیشتر به نظریات جمیعت اطراف خود، دوستان و اقارب و همچنان رسانه‌های اجتماعی تکیه می‌کنند.

XS
SM
MD
LG