لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
جمعه ۱ قوس ۱۳۹۸ کابل ۱۱:۳۷

هشت صبح: حکومت وحدت ملی باید حساب بدهد


روزنامه‌های چاپ امروز کابل در سرمقاله های‌شان بیشتر روی فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری و به تعلیق درآمدن ۱۶۰ میلیون دالر کمک‌های ایالات متحدۀ امریکا تمرکز کرده‌اند.

  • ویسا

روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقاله‌اش را با این جمله آغاز کرده است: "در حالی که یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است، امریکا به علت نبود شفافیت در ادارۀ تدارکات ۱۶۰ میلیون دالر کمکش را دوباره مسترد کرده است."

به باور نویسنده سرمقاله، رئیس جمهور غنی به سوی انتخاباتی می‌رود که برای تأمین امنیتش از پاکستان کمک می‌خواهد و به باور نویسنده چنین انتخاباتی نمی‌تواند ممثل رأی مردم باشد.

در مقالۀ ویسا همچنان گفته شده است که در پنج سال حکومت وحدت ملی بنیادهای ملی و حکومتی بسیار ضعیف شده‌اند.

  • هشت صبح

روزنامۀ هشت صبح در سرمقاله‌اش زیر عنوان "حساب بدهید" بر تعلیق کمک ۱۶۰ میلیون دالر امریکا اشاره کرده است و نگاشته است که این نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی نتوانسته است شعارهایش را در پیوند به جلوگیری از فساد اداری و مالی به حقیقت مبدل کند.

نویسندۀ سرمقاله هشت صبح می‌نگارد که هر چند رئیس جمهور غنی همیشه این را گفته که جامعۀ جهانی از برکت او کمک‌هایش را با افغانستان قطع نکرده است و او توانسته جهانیان را قناعت بدهد اما به گفتۀ نویسنده حالا دیده می‌شود که جامعۀ جهانی از چگونه‌گی کارکرد حکومت وحدت ملی در کار مبارزه با فساد اداری راضی نیست.

سرمقاله نویس در ادامه می‌نویسد که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله باید در باره توقف این کمک‌های امریکا به مردم افغانستان وضاحت دهند که چه مشکلی در نهادهای تدارکاتی موجود است.

  • آرمان ملی

روزنامه آرمان ملی سرمقاله‌اش را با این عنوان که "زمینه را به تقلب فراهم نکنید" نگاشته است.

در سرمقاله آمده، هر چند با نزدیک شدن برگزاری انتخابات در ششم میزان رقابت‌ها میان نامزدان ریاست جمهوری بیشتر شده اما برخی از کارشناسان و نامزدان از تقلب‌های سازمان یافته در این انتخابات نگران هستند و برخی از دسته‌های انتخاباتی پیشتاز را به تقلب متهم می‌کنند.

نویسندۀ سرمقاله افزون بر ادعاها در پیوند به تقلب‌ در انتخابات، از آن تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نیز نگران است که در بر بنیاد آن زنان نمی‌توانند بدون ثبت عکس‌شان در دستگاه بایومتریک رأی دهند.

به باور سرمقاله نویس این تصمیم کمیسیون زنان را در بخش‌های دور دست کشور از رأی محروم می‌سازد.

  • هیواد

روزنامۀ دولتی هیواد در سرمقاله‌اش نگاشته است که ملت افغان خودش آینده‌اش را بر ضد دشمنش تعیین خواهد کرد.

در این سرمقاله آمده که دشمنان تاریخی افغان ها با تمام توان تلاش خواهند کرد تا جلو انتخابات ریاست جمهوری را بگیرند اما ملت افغان جز رفتن به انتخابات راه دیگری را برای حفظ بقا و دفاع از تمامیت ارضی‌شان نمی‌بینند و با اطمینان کامل در انتخابات شرکت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG