لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۷ دلو ۱۳۹۹ کابل ۰۱:۲۳

کاروان زهر

۵ قاچاقبر مواد مخدر و تابلیت‌های نشه‌آور در کابل دستگیر شدند

آرشیف

پنج تن هنگامی دستگیر شدند که می‌خواستند مواد مخدر و تابلیت‌های نشه‌آور را به کابل قاچاق کنند.

فردوس فرامرز سخنگوی قوماندانی امنیه کابل به رادوی آزادی گفت که پولیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی وسایط در ساحه کوتل خیرخانه و دروازه پلچرخی، ده کیلوگرام چرس و ۱۹۲۲ تابلیت نشه‌آور را از دو موتر ضبط کرد و سه تن را به اتهام قاچاق آن دستگیر کرد.

در یک اقدام دیگر، دو تن هنگامی در ولسوالی سالنگ ولایت پروان دستگیر شدند که میخواستند، ۱۹ کیلوگرام چرس را از شمال کشور به شهر کابل قاچاق کنند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بیش از ۳۰ تُن بنگ‌دانه در ولایت غزنی بدست پولیس افتاد

آرشیف: عکس جنبه تزئینی دارد

و رویداد اخیر هفته نیز این که، بیش از سی تُن بنگدانه در ولایت غزنی بدست پولیس افتاد.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت، پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت غزنی با اجرای عملیات بر یک سرای در قریه ارباب، مرکز این ولایت، ۳۱ تُن بنگدانه را که به منظور توزیع بالای دهاقین به آنجا آورده شده بود، ضبط کرد.

کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده است.

پولیس نیمروز از قاچاق ۱۳۹ کیلوگرام مواد مخدر جلوگیری کرد

آرشیف: نیروهای پولیس در هنگام یک عملیات شبانه

پولیس نیمروز از قاچاق ۱۳۹ کیلوگرام مواد مخدر به مرکز این ولایت جلوگیری کرد.

پرویز سیسانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه نیمروز به رادیو آزادی گفت: "پولیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به تاریخ ۲۹ جدی با اجرایی سه عملیات، در سه ناحیه شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، ۹۵ کيلوگرام تریاک، ۴۱ کیلوگرام شیشه و سه و نیم کیلوگرام چرس را از نزد قاچاقبران بدست آورد."

دو تن همراه با دو موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند.

بیش از ۴۰۰ کیلوگرام مواد مخدر در ۷ ولایت افغانستان ضبط شده است

آرشیف:‌دستگیری دو قاچاقبر مواد مخدر

بیش از چهار صد کیلوگرام مواد مخدر در هفت ولایت کشور به دست نیروهای افغان افتاد.

در عملیات نخست که به تاریخ ۳۰ جدی از سوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی در ولسوالی احمد آبای ولایت پکتیا اجرا شد، در نتیجه آن ۲۱۵ کیلوگرام چرس به دست این نیروها افتاد.

دفتر رسانه‌های معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید، در شش عملیات دیگر که در شش ولایت از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر راه اندازی گردید، در جریان آن شش کیلوگرام هیرویین، ۱۹۱ کیلوگرام بنگدانه و ۵۰ کیلوگرام تریاک ضبط گردید.

۹ تن در پیوند به این هفت قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند.

جلوگیری از قاچاق بیش از یک صد کیلوگرام شیشه به خارج از افغانستان

آرشیف: دستگیر یک قاچاقبر شیشه

از قاچاق بیش از یک صد کیلوگرام شیشه به خارج از کشور جلوگیری شد.

جمال ناصر سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت که بیش از ۱۴۰ کیلوگرام شیشه که در لایه‌های ۱۶۰ توپ تکه جاسازی شده و قرار بود توسط یک موتر بس به ولسوالی خاشرود نیمروز انتقال و از آنجا به پاکستان قاچاق شود، در عملیات پولیس این قوماندانی ضبط گردید.

راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی معرفی شده است.

ضبط ده‌ها لیتر مشروب الکولی در کابل

آرشیف

ده‌ها لیتر مشروبات الکولی در کابل ضبط شد.

فردوس فرامرز سخنگوی قوماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت، پولیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در منطقه «قلعه چه» مربوط ناحیه هشتم شهر کابل، ۴۱۰ بوتل مشروبات الکولی را از یک منزل بدست آورد.

دو تن به اتهام نگهداری و فروش این مواد دستگیر و از نزد آنان دو موتر و ۸۵ هزار افغانی پول نقد به دست آمده است.

۸۰ قاچاقبر مواد مخدر در محاکم افغانستان به حبس محکوم شدند

آرشیف، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر

محاکم مرکز عدلی و قضایی با بررسی بیش از ۵۰ قضیه، بیش از ۸۰ قاچاقبر را به حبس محکوم کرد.

محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلسات علنی، ۱۴ قاچاقبر مواد مخدر را از چهار، الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات کرد.

خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که محکمه استیناف این مرکز نیز ۷۴ قاچاقبر مواد مخدر را به حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم به مجازت کرد.

از نزد این افراد بیش از چهار صد کیلوگرام مواد مخدر و مشروبات الکولی بدست آمده بود.

وزارت داخله: ۲۸ فروشنده و قاچاقبر مواد مخدر دستگیر شدند

آرشیف

پولیس با اجرای عملیات در ۱۵ ولایت کشور، بیش از ۲۰ قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت، این عملیات که توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه این ۱۵ ولایت اجرا شد، در جریان آن ۲۸ قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را همراه با بیش از ۵۰ کیلوگرام مواد مخدر دستگیر کرد.

از نزد افراد دستگیر شده هیرویین، شیشه، چرس، تریاک و تابلیت‌های نشه‌آور بدست آمده و دوسیه‌های آنان جهت تعقیب عدلی، به سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر سپرده شده است.

بیش از ۸۰ هزار کیلوگرام چرس در کابل و ننگرهار از بین برده شد

آرشیف

بیش از ۸۰ هزار کیلوگرام چرس در کابل و ننگرهار از بین برده شد.

در عملیات نخست که به تاریخ ۲۲ جدی توسط قطعات خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر به همکاری قوایی هوایی در منطقه «پیراخیل» ولسوالی خوگیانی ننگرهار بالای یک کارخانه تولید مواد مخدر انجام شد، در نتیجه آن ۴۲ هزار کیلوگرام چرس کشف و در محل از بین برده شد.

دفتر رسانه‌های معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید، در عملیات دوم که توسط همین نیروها در ولسوالی سروبی ولایت کابل اجرا شد، در جریان آن ۴۴ هزار کیلوگرام بنگ‌دانه و چرس به دست این نیروها افتاد.

چهار دستگاه و شش کارخانه تولید مواد مخدر در این دو عملیات تخریب شد.

وزارت داخله: ۵ کارخانه تولید چرس در پکتیا از بین برده شد

موقعیت ولایت پکتیا در نقشه افغانستان

دو قاچاقبر مواد مخدر در درگیری با پولیس در ولایت پکتیا کشته شدند.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله می‌گوید، قطعات خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر به تاریخ ۱۷جدی عملیاتی را در ولسوالی احمدآبای ولایت پکتیا بالای کارخانه های تولید مواد مخدر اجرا کرد که در جریان آن پنج کارخانه تولید چرس از بین برده شد.

در این عملیات ۴۵ هزار کیلوگرام بنگ و چرس از بین برده شد و دو قاچاقبر مواد مخدر نیز در درگیری با نیروهای پولیس کشته شدند.

پولیس از قاچاق هیرویین به شهر کابل جلوگیری کرد

آرشیف، عکس جنبه تزئینی دارد.

پولیس کابل به تاریخ ۱۷ ماه جدی هنگام بازرسی وسایط در کوتل خیرخانه، ۲۵ کیلوگرام هیرویین را از یک موتر مسافربری کشف و ضبط نمود.

این مواد از ولایت تخار در بوری‌های آرد جابجا شده و قرار بود به شهر کابل قاچاق شود.

محمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید، در یک اقدام دیگر، پولیس مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات در منطقه قلعه نجارای شهر کابل، ۸۰۷ بوتل و ۱۰ بوشکه مشروبات الکلی را ضبط کرد.

سه تن به اتهام این دو قضیه دستگیر شده اند.

بیش از ۲۰ کیلوگرام شیشه در لایت نیمروز ضبط شد

آرشیف، کشف مقداری شیشه توسط نیروهای پولیس افغان

بیش از بیست کیلوگرام شیشه در لایت نیمروز ضبط شد.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت، پولیس نیمروز به‌تاریخ هشت ماه جدی هنگام تلاشی یک منزل در شهر زرنج مرکز این ولایت ۲۱ کیلوگرام شیشه را از این منزل بدست آورد که به‌منظور توزیع بالای پرچون فروشان به آنجا آورده شده بود.

سه تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر و از نزد آنان سلاح و مرمی نیز بدست آمده است.

محاکم افغانستان بیش از ۴۰ قاچاقبر مواد مخدر را به مجازات محکوم کردند

محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر بیش از چهل قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را به مجازات محکوم کرد.

محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر بیش از چهل قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را به مجازات محکوم کرد.

محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی در یک هفته اخیر با بررسی ۳۲ قضیه قاچاق و فروش مواد مخدر، ۴۴ تن قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را از چهار، الی شانزده سال حبس محکوم به مجازات کرد.

خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت که از نزد افراد محکوم شده ۵۰ کیلوگرام هیرویین، ۳۶ کیلوگرام مورفین، ۱۶ کیلوگرام تریاک، ۳۷۳ کیلوگرام چرس و بیست کیلوگرام شیشه بدست آمده بود.

در عملیات مشترک در دو ولایت، ده‌ها کیلوگرام چرس به‌دست پولیس افتاد

عملیات شبانۀ پولیس و تخریب کارخانۀ هیرویین در بدخشان

در عملیات مشترک پولیس در دو ولایت، ده‌ها کیلوگرام چرس به‌دست این نیروها افتاد.

در عملیاتی که به تاریخ هشت ماه جدی از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر به‌همکاری قطعات خاص پولیس در ولایت‌های پکتیا و ارزگان اجرا شد، در جریان آن ۵۰۰ کیلوگرام چرس و بنگدانه از دو ذخیره‌گاه مواد مخدر به دست آمد.

معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در پیوند به نگهداری این مواد کسی دستگیر نشده است.

پنج قاچاقبر مواد مخدر در ننگرهار محکوم به مجازات شدند

نقشه ننگرهار

محکمه استیناف ولایت ننگرهار پنج قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید، محکمه استیناف این ولایت به تاریخ (۲۵ قوس) با برگزاری جلسه قضایی، این پنج تن را که در سه قضیه مختلف قاچاق یکجا با بیش از یکصد کیلوگرام مواد مخدر دستگیر شده بودند، از یک الی چهار و نیم سال حبس، محکوم به مجازات کرد.

از قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی جلوگیری شد

آرشیف

چهار تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند.

پولیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی می‌گوید، در قضیه نخست دو تن که می‌خواستند نزدیک به یک کیلوگرام هیرویین را در داخل کپسول‌ها و در بطن شان به هند قاچاق کنند دستگیر شدند.

در قضیه دوم نیز دو تن که می‌خواستند بیش از یک کیلوگرام هیرویین را در داخل تایرهای بایسکل ويلچير از طریق این میدان به شهر دهلی کشور هند قاچاق کنند، از سوی پولیس شناسایی و دستگیر شدند.

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG