لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۱ کابل ۱۱:۱۲

اندپندنت: وزیران حکومت بریتانیا باید با طالبان صحبت کنند


تعدادی از روزنامه های جهان

روزنامۀ اندپندنت

  • روزنامۀ انگلیسی اندپندنت در گزارشی به سفر اخیر پریت گیل یک عضو برجستۀ حزب کارگر بریتانیا به کابل پرداخته است.


روزنامه به نقل از خانم گیل نوشته که وزیران حکومت بریتانیا برای آیندۀ بهتر افغانستان باید با طالبان صحبت کنند.

خانم گیل بلند پایه ترین سیاستمدار بریتانیایی است که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان به کابل سفر میکند.

به گزارش اندپندینت، پریت گیل در این سفر با مقامهای طالبان دیدار نکرده اما از مقامهای بریتانیایی خواسته است که در گفتگو با طالبان را باز کنند، هرچند به گفتۀ او صبحت با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست و تنها هدف آن باید بهبود بخشیدن وضعیت در افغانستان باشد.

پیرت گیل چشمدید خود از یک شفاخانه را تعریف کرده و گفته است که با دیدن وضعیت قلباً متاثر شده است.

به گفتۀ او در اکثر بستر های شفاخانه کودکانی خوابیده بودند که بیماری سوء تغذی داشتند.

نشریۀ یوروایشیا ریویو

  • نشریۀ یوروایشیا ریویو اما به روابط تجارتی افغانستان و پاکستان پرداخته است.


نویسنده تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور را یکی از راه های حل بحران اقتصادی و مالی کنونی در افغانستان میداند.

یورو ایشیا ریویو نوشته است که این دو کشور بین هم قرارداد های تجارتی و ترانزیتی خوب دارند که با عملی شدن آنها وضعیت اقتصادی هردو کشور بهبود می یابد.

پیش از این تجار افغان بارها شکایت کرده اند که قراردادهای موجود بین افغانستان و پاکستان به درستی عملی نمیشوند.

سائمه افضل، نویسندۀ این مقالۀ یورو ایشیا ریویو باور دارد که افغانستان و پاکستان باید زمینۀ رفت و آمد شهروندان شان به دو کشور را فراهم و سهولت های را در بخش صدور ویزه ایجاد کنند .

در بخشی از این مقاله آمده است که اکنون زغال سنگ از افغانستان به مقدار زیاد به پاکستان صادر میشود و پاکستان بازار خوبی برای میوۀ تازۀ افغانستان نیز بوده میتواند.

با به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان ده ماه پیش، شرایط برای مسافرت افغانها به پاکستان دشوار شده و افغانها در بدل گرفتن ویزۀ پاکستان از طریق کمیشن کاران بیش از یک هزار دالر هم پرداخته اند.

XS
SM
MD
LG