لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۳ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۱۱:۰۱

باران های پی هم و سیلاب ها در پروان به باغداران آسیب های فراوان رسانده است


تصویر آرشیف: یک فروشندهٔ میوه تازه

خانواده های باغدار درولایت پروان میگویند به دلیل ازبین رفتن حاصلات انگور٬ بنیه اقتصادی خود را ازدست داده اند.

هزاران تن از این افراد در ولایت پروان نگرانی دارند که به اثر بارانهای شدید و پیهم اخیرحاصلات انگورشان آسیب دیده .

محمد مختار ۲۲ ساله درمنطقه تتمدره ولايت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکهای انگوراست . او دردوجریب زمین تاک داری میکند.

به گفته وی٬ "حاصلات انگور امسال خراب شده، باریدن باران کاملا انگور های ما را تخریب کرده و باعث شاریده شدن دانه های انگور شده است. "

وی به ادامه افزود:

امسال نسبت به سال قبل حاصلات انگور نصف شده، پارسال ۲۰۰ سیر انگورفروختم ولی امسال ۱۰۰ ویا ۱۲۰ سیر شاید که حاصل بگیرم. پارسال یک سیر انگور را الی ۱۷۰ افغانی فروختم ولی امسال یک سیر انگور را نهایتاً صد افغانی میفروشم."

محمد مختار یکی از دهقانان جوان ولایت پروان
محمد مختار یکی از دهقانان جوان ولایت پروان

این تنها محمدمختار نیست که به اثر بارانهای اخیرتاکستان وی زیان مالی دیده است . حمیدخان ۲۷ ساله درقریه توغ بیردی ازساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاک داری یا داشتن باغ انگورمشغول است . او در مورد مشکلات خود میگوید :

"دوصد اصله تاک انگور دارم، امسال ۵۰ تا ۶۰ فیصد انگور باغ من از اثر باران ها تخریب شده است. تا فعلاً از طرف حکومت برای ما هیچگونه کمک صورت نگرفته است. زحمت کشیدیم و یک خریطه کود را ۶۶۰۰افغانی خریداری کردم ولی هیچ فایده از آن بدست نیاوردم. از نهاد های مسؤل خواهش می کنم که همراه ما کمک کنند تا دهاقین ورشکسته نشوند. اگر با ما کمک صورت بگیرد می توانیم به شغل خود ادامه دهیم در غیر آن توان ادامه دهقانی را نداریم."

حاصلات انگور امسال در ولایت پروان تا حد چهل درصد کاهش یافته است

تاک داری درولایت پروان بخش عمده از شغل باشنده گان این ولایت را میسازد که ازهمین طریق امرارمعاش میکنند. اما محمد عظیم ۳۸ ساله دکاندارمیوه فروشی در شهرچاریکار میگوید انگوراین ولایت درسالهای گذشته به سایر ولایت ها ازجمله کابل برده میشد ، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.

"نرخ یک سیرانگور در این روز ها ۱۲۰ افغانی است، نسبت به پارسال نرخ انگور کم است چون سال های قبل انگور در سایر ولایات صادر می شد و نرخ خوبی داشت. ولی امسال بخاطر بارندگی ها انگور خراب شده و خرید آن کم شده است. سال قبل تا ۱۶۰ افغانی انگور را از دهقان می خریدیم."

محمد عظیم یکی از میوه فروش های ولایت پروان
محمد عظیم یکی از میوه فروش های ولایت پروان

با این حال مسؤلین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیده گی به مشکلات تاکداران اقدام کرده اند.

عبدالناصراحمدی مسؤل آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان دراین مورد بارادیوآزادی صحبت میکرد.

"در سال ۱۴۰۰ در پروان از ۶۵۷۵ هکتار باغ انگور مقدار۶۵۷۵ 0 تن انگور بدست آمده بود ولی امسال نسبت به سال قبل از اثربارنان های شدید و حوادث طبیعی ۴۰ فیصد باغ های انگور متضرر شده است. اقدام صورت گرفته ساحات متضرر توسط کارمندان ریاست زراعت و مالی داری پروان از نزدیک برسی شده و مقدار خسارات هم سنجش گردیده و نتایج آن را به وزارت زراعت و ریاست مبارزه با حوادث طبیعی پروان ارسال کردیم و منتظر هستم آنها چی اقدام می کنند."

ازنظرشماری از دهقانان ولایت پروان ، درجریان یک سال گذشته که رژیم درافغانستان تغیر کرد و دوباره به دست طالبان افتاد فقراقتصادی در زندگی مردم سایه افگند. بااین حال بگفته حمیدخان تاک دار « حالا خراب شدن حاصلات انگورشان وضعیت بد اقتصادی شان را بیشترجدی ساخته ، تاجایی که بخاطراین

که درکارباغ داری تاوان کرده اند نمیتوانند اززیر بارآن بلند شوند و دوباره برای پرورش تاکهای شان سرمایه گذاری کنند .»

XS
SM
MD
LG