لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۴ سرطان ۱۴۰۳ کابل ۰۴:۲۴

کارزاری به منظور پاکی شهر و محیط زیست در شهر کابل راه اندازی شد


آرشیف - این عکس از کارزار پاکی شهر است که در 16 اکتوبر 2019 در شهر کابل راه اندازی شده بود. تصویر جنبه تزئینی دارد.
آرشیف - این عکس از کارزار پاکی شهر است که در 16 اکتوبر 2019 در شهر کابل راه اندازی شده بود. تصویر جنبه تزئینی دارد.

تعدادی از جوانان دانشجو در پوهنتون خصوصی کاردان به روز یک‌شنبه با راه اندازه کارزاری زیر نام "بیائید تا پاسبان پاکی شهر خود باشیم" به جمع‌آوری زباله‌ها در سطح شهر کابل پرداختند.

جوانان با راه اندازه این کارزار مردم را به مسئولیت پذیری در پاکی شهر دعوت کردند.

امین حکیمی، برگزار کنندهٔ کارزار یاد شده به رادیو آزادی گفت: "هدف از برگزاری کمپاین امروز ضمن پاکی و نظافت شهر در قسمت مصرف آب باید صرفه‌جویی کنند، آب یک سرمایه ملی است، همۀ ما باید کوشش کنیم تا این را به نسل‌های بعدی ما بگذاریم و هدف سوم ما هم زمستان را پیش رو داریم مردم ما از زغال سنگ زیاد استفاده می‌کنند که سبب آلودگی هوا می‌شود، در مورد عوض یا بدیل آن هم می‌شود که یک فکر بکنیم."

ایوب خان، از دیگر برگزار کنندگان این کارزار به رادیو آزادی گفت، شهروند مسئولیت‌پذیر در برابر پاکی شهر، سبب انگیزه‌دهی به دیگر افراد جامعه می‌شود: "ما برای هم‌وطنان خود پیام داریم که چیزی را که می‌خورند باقی ماندهٔ آن را نباید در جاده‌ها و جوهای آب بیندازند، باید در جاهای مشخصی که شاروالی مقرر کرده بیندازد، اگر هر فرد این کار را کند مردم دیگر هم انگیزه می‌گیرد و یک دست آورد کلان برای مردم خواهد بود."

اما شهروندان کابل، ریاست شاراولی کابل را که تحت مدیریت طالبان قرار دارد، نیز مسئول می‌دانند.

شیلای ۱۸ ساله از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی از بی‌توجهی این ادارۀ طالبان در زمینهٔ نظافت شهر انتقاد می‌کند: "کثافات که در روی جاده‌ها است، از طرف شاروالی هیچ توجهٔ در این زمینه صورت نگرفته، از شاروالی کشور می‌خواهیم که در این زمینه توجهٔ جدی داشته باشد."

کثافات که در یک گوشۀ از شهر کابل در پیاده رو انداخته شده است، عکس از آرشیف
کثافات که در یک گوشۀ از شهر کابل در پیاده رو انداخته شده است، عکس از آرشیف

روح الله تلاش، از دیگر باشندگان پایتخت به رادیو آزادی می‌گوید، اداره‌های مربوطهٔ حکومت طالبان از وارد کردن مواد سوخت بی‌کیفیت که سبب آلودگی هوا می‌شود جلوگیری کند: "دولت هم مسئولیت دارد تا در این زمینه برنامه‌های آگاهی عامه را راه اندازی کند، از وارد کردن گاز و تیل بی‌کیفیت جلوگیری کنند، از همچنان بعضی فابریکه‌ها و آپارتمان‌ها که مرکز گرمی دارند تا مواد بی‌کیفیت را که سبب آلودگی هوا می‌‌شود نسوزانند."

با این همه ریاست شاروالی کابل تحت حاکمیت طالبان می‌گوید، کارهایی در بخش پاکی‌ شهر و جلوگیری از مواد سوخت بی‌کیفیت انجام داده اند.

نعمت‎‌‌الله بارکزی، سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت: "در قسمت آلودگی هوا برنامه‌های کلان روی دست است، از چندین ماه به این طرف ما تمام بلند منزل‌هایی که در شهر وجود دارد می‌بینیم، بلند منزل‌هایی که فیلتر دارند از آن‌ها تعهد گرفته می‌شود، آنهایی که فیلتر ندارند مهر و لاک شدند و ۳۶ کارخانه گج‌پزی بود که ما بررسی کردیم همه‌شان فیلتر نسب کردند."

ریاست شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان، همکاری مردم در پاک نگهداشتن سطح شهر و جلوگیری از آلودگی هوا را مهم می‌دانند.

با این حال بی‌نظمی در سطح شهر کابل، عدم موجودیت سیستم ستندرد شهری و آلودگی هوا از معضلاتی اند که همواره مردم از آن شکایت دارند.

XS
SM
MD
LG