جنرال رازق: اشتراک مردم لوی کندهار در انتخابات حتمی است

جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه کندهار

قوماندان امنیه کندهار می‌گوید، پس از این عریضه و امور دولتی هیچ‌‌کسی در این ولایت قابل اجرأ نمی‌باشد، مگر این‌که تذکره و کارت ثبت نام انتخابات را با خود داشته باشد.

جنرال عبدالرازق گفت، به تمام ادارات دولتی هدایت داده شده که عریضه هیچ‌کسی را نپذیرند که تذکره و یا کارت ثبت نام انتخابات را نداشته باشد.

جنرال رازق که در یک حوزۀ ثبت نام انتخابات در شهر کندهار صحبت می‌کرد گفت، اشتراک مردم لوی کندهار در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها حتمی است.

وی گفت:

"برای این‌که هر شخص تشخیص و معلوم شود، باید تذکره و کارت ثبت نام داشته باشد. خواست من از مردم این است که با تعداد بلند حضور یابند و ثبت نام کنند. یک ماه دارند که نام‌های خود را ثبت کنند. رأی آن‌ها خیلی اهمیت دارد."

قوماندان امنیه کندهار این مطلب را زمانی بیان می‌نماید که حضور مردم به خصوص زنان در پروسه ثبت نام رأی دهنده‌گان انتخابات در این ولایت خیلی کم رنگ است.