لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۶ حوت ۱۴۰۲ کابل ۰۷:۲۴

پالیسی در مورد محرمیت حریم شخصی در انترنت

پالیسی در مورد محرمیت حریم شخصی در انترنت

استفاده از مطالب رادیو آزادی و پالیسی در مورد محرمیت

اجازهء استفاده از مطالب و مواد رادیو آزادی
چاپ مطالب، استفاده از مواد سمعی و بصری(صدا و ویدیو)

رادیو آزادی از استفاده، چاپ و پخش دوبارهء مطالب نشر شده در ویب سایتش استقبال می کند. رادیو آزادی همچنان نشر دوباره و منظم مطالبش را در لست ایمل ها، نیوز گروپ ها و دیتابیس ها اجازه می دهد. فروش مطالب رادیو آزادی بطور اکید ممنوع است.

زمانیکه از مواد و مطالب رادیو آزادی استفاده می شود، بطور آتی باید به رادیو آزادی کریدت یا حق تالیف داده شود:

• دادن یک لینک دایمی به (rferl.org) به مطلبی که از آن استفاده شده است.

• درج متن آتی با هر مطلب رادیو آزادی که از آن استفاده می شود:

حق چاپ محفوظ است (C) 2011 RFE/RL ، به اجازهء رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی چاپ شده است. 1201 Connecticut Ave., N.W. Washington DC 20036

در صورتیکه بخشی از یک مطلب رادیو آزادی استفاده شود، لازم است تذکر داده شود که موضوع استفاده شده بخشی از یک مطلب بوده، از دگرگون سازی مفاهیم، نام ها و صدق مطالب، خود داری شود.

نشرات مستقیم یا آرشیف شدهء مطالب رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی و هژده سرویس نشراتی آن از طریق انترنت، منحصر به استفادهء شخصی شنونده گان این رادیو می باشد. نشر و پخش دوبارهء برنامه های رادیو آزادی بدون اجازهء صریح و کتبی رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی مجاز نمی باشد.

برای اخذ اجازهء استفاده از متون، عکس ها، ویدیوها ، صدا و سایر مواد سمعی و بصری رادیو آزادی به آدرس انترنتی (web@rferl.org) ایمل بفرستید.

مطالب و مواد منابع سوم
برخی مطالب رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی، حاوی نکات و مطالبی اند توسط ادارات و موسسات دیگر (مطالب و مواد از منابع سوم) مانند اسوشیتد پرس، رویترز، آژانس فرانس پرس ایترتاس و غیره تهیه شده اند. قبل از استفادهء مطالب که حاوی نکات و مطالب از منابع سوم اند، نه تنها اجازهء رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی، بلکه نخست از مولف اولی و صاحب امتیاز مطالب اجازه گرفته شود.

لینک به سایت های دیگر
رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی گاه گاهی به ویب سایت های دیگر لینک می دهد که توسط افراد و موسساتی که به این نهاد ارتباط ندارند، پیشبرده می شوند. در زمینهء اینکه به کدام ویب سایت ها لینک داده شود، رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی نهاد های غیرانتفاعی، بی طرف و متعهد به خدمات اجتماعی را ترجیح می دهد. رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی بالای سایت ها که به آن ها لینک داده است، کنترول نداشته، بر مطالب نشر شده در آن ها صحه نمی گذارد. رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی مسوول صحت و کیفیت مطالب و اعلانات، محصولات، خدمات، افراد و سایر محتویات این سایت های انترنتی نمی باشد. رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسوول خسارات احتمالی ناشی از استفادهء مطالب، مواد، محصولات و خدمات سایت های که به آن لینک داده است، نمی باشد.

شیوهء ریفرنس
زمانیکه از مطالب و مواد رادیوی اروپای آزاد / رادیو آزادی در مسایل تحقیقی و پژوهش های علمی استفاده می شود، باید ریفرنس ضمیمهء آن ساخته شود. برای شیوهء ارایه ریفرنس لطفاً به سایت های آتی مراجعه شود:

APA:
Electronic Reference Formats Recommended by the American Psychological Association

Chicago & Turabian:
A Brief Citation Guide for Internet Sources in History and the Humanities (by Melvin E. Page)

General Resource:
Karla's Guide To Citation Guidelines

پالیسی رادیو آزادی در مورد محرمیت حریم شخصی در انترنت

رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد معتقد است که استفاده کننده گان انترنت این حق را دارند که بصورت محرمانه، بدون اینکه تماس و استفاده آنها مورد تعقیب و کنترول قرار داده شود، از انترنت استفاده کنند.

رادیو آزادی / رادیو اروپای آزاد در جریان ارایهء بهترین خدمات و اطلاعات که از طریق انترنت فراهم کرده است، دو نوع معلومات را در مورد استفاده کننده گان سایت خویش جمع آوری می کند:

• ایمل آدرس کسانی را که می خواهند به ویب سایت رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد از طریق انترنت اشتراک کنند.
• "ارقام آماری" برای ثبت تعداد مراجعین سایت رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد.

ایمیل آدرس ها
مشترکین خبر نامه های انترنتی رادیو آزادی بخاطر دریافت اطلاعات، بصورت دواطلبانه، آدرس های ایمل شان را در اختیار رادیو آزادی قرار می دهند. ما تحت هیچ نوع شرایط معلومات و آدرس های مشترکین خویش را در اختیار شخص سوم قرار نخواهیم داد. به هیچ صورت از لست مشترکین به غیر از ارسال خبر نامه های انترنتی استفاده دیگرنشده، حتی در اختیار سایر شعبات داخلی این اداره قرار داده نمی شود.

مشترکین خبر نامه های انترنتی رادیو آزادی می توانند اشتراک شان را هر وقت که خواسته باشند، لغو کنند. برای این کار باید رهنمایی لازم نشر شده در خبر نامه های انترنتی رادیو آزادی را تعقیب کنند. در صورتیکه در زمینهء لغو اشتراک با دشواری مواجه شوند، لازم است، به آدرس ایمیل درج شده در خبر نامه انترنتی رادیو آزادی و یا هم به آدرس web@rferl.org از طریق ایمیل در تماس شوند.

ارقام آماری ثبت تعداد مراجعین
مانند اکثر ناشرین ویب سایت ها، رادیو آزادی نیز آمار افرادی را که از سایت رادیو آزادی دیدن می کنند گرد آوری می کند. هدف از گرد آوری این آمار دانستن تعداد دقیق بازدید کننده گان ویب سایت رادیو آزادی که از کدام کشور و کدام صفحات بیشتر بازدید کرده اند، می باشد.

جمع آوری معلومات توسط رادیو آزادی به منظور دانستن اینکه شما کی هستید، نمی باشد، بلکه فقط شمارهء کمپیوتری که از سایت رادیو آزادی بازید کرده است، ثبت می شود.

برنامهء که این معلومات و ارقام آماری را ثبت می کند به کمک برنامهء (cookie to track) فعالیت کرده، زمان بازدید از سایت رادیو آزادی (cookie to track) ثبت شده، بعد از ختم بازدید از سایت رادیو آزادی موعد آن ختم شده، (cookie to track) دوباره حذف و از بین برده می شود.

گزارش های که براساس جمع آوری این ارقام آماری تهیه می شوند، برای استفادءٌ داخلی این اداره بوده، برای بهسازی خدمات ویب سایت و انترنتی رادیو آزادی، مورد استفاده قرار می گیرند.

بخاطر پیشنهادات و سوالات بیشتر لطفاً به آدرس آتی مراجعه کنید web@rferl.org

XS
SM
MD
LG