لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۶ حوت ۱۴۰۲ کابل ۰۷:۲۰

کمک در جستجوی اطلاعات

کمک در جستجوی اطلاعات

برای یافتن اطلاعات، تقاضای مورد نظرتان را در چوکات تعیین شده نوشته، دکمهٌ جستجو را فشار دهید.

عملیهٌ جستجو یک لست از مطالب را بر اساس تقاضای مورد نظر شما ارایه خواهد کرد.

مطلب مورد نیاز را انتخاب کرده، بالای لینک آن کلیک کنید.

هنگام جستجوی اطلاعات، نکات آتی در نظر گرفته شد:

  • جمله در بین گیومه گرفته شود.
  • در مقابل جملات مورد نیاز علامت (+) گذاشته شود.
  • در مقابل جملات که باید از عملیهٌ جستجو حذف گردند، علامت (-) گذاشته شود.

طور مثال:

  • سیب ناک، "کیک سیب" (همهٌ کلمات شامل عملیهٌ جستجو خواهد شد)
  • + سیب سالاد کاهو – کچالو (سیب سالاد کاهو در عملیهٌ جستجو شامل شده، کچالو از عملیه جستجو خذف خواهد شد)

کرکتر های خاص

  • علامت (؟) در صورتیکه قبل از یک کلمه گذاشته شود، همهٌ کلمات که از آن کلمه مشتق شده، جستجو و دریافت می گردد.
  • در صورتیکه (=) بین (0-9) گذاشته شود همهٌ اعداد یک خانه یی جستجو و دریافت می گردد.
  • در صورتیکه (===) بین اعداد گذاشته شود همهٌ اعداد سه خانه یی جستجو و دریافت می گردد.
  • در صورتیکه (~~) بین اعداد گذاشته شود همهٌ اعداد بین آنها جستجو و دریافت می گردند. طورمثال در صورتیکه نوشته شود(~~75)، عملیهٌ جستجو همهٌ اطلاعات دارای اعداد 5، 6 و 7 را جستجو و دریافت خواهد کرد.

کرکتر های که در عملیهٌ جستجو شامل شده نمی توانند

عملیهٌ جستجو نمی تواند کرکتر های آتی را جستجو و دریافت کند:
! " # $ & ' ( ) * + , . / : ; < = > ? [ \ ] ^ ` { | } ~ %

XS
SM
MD
LG