لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
چهارشنبه ۱ حوت ۱۳۹۷ کابل ۰۷:۵۴

نمرات رهایشی پروژهء کابل جدید به طور غیر قانونی بفروش می رسد


محمد یوسف پشتون مشاور رییس جمهور در بخش ساختمانی
بورد انکشاف شهر جدید کابل می گوید، برخی از شرکت ها و افراد غیر مسوول با ترتیب کردن اسناد جعلی بنام این بورد نمرات رهایشی را در ساحات ده سبز و باریک آب بالای مردم به فروش می رسانند.

بورد انکشافی شهر جدید کابل به کسانیکه از نمرات رهایشی در پروژه جدید شهر کابل خریداری می کنند، هوشدار می دهد که از خرید نمرات رهایشی در مناطق ده سبز و باریک آب خودداری کنند.

محمد یوسف پشتون مشاور رییس جمهور در بخش ساختمانی و وزیر پیشین وزارت انکشاف شهری می گوید، فروش نمرات رهایشی به طور غیر قانونی در ده سبز و باریک آب یک اقدام تازه نیست.

مشاور رییس جمهور در امور ساختمانی این را تایید کرده است که در پروژه کابل جدید از چند سال بدین سو نمرات رهایشی به طور غیر قانونی بالای مردم به فروش می رسد.

محمد یوسف پشتون مشاور رییس جمهور در امور ساختمانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت، فروش زمین و نمرات رهایشی در پروژه شهر جدید کابل به اساس قانون از سال 1386 به این طرف منع قرار داده شده است.

اما برخی از افراد با فروش نمرات در این پروژه خلاف قانون عمل می کنند.

آقای پشتون می گوید، با آنکه نیروهای پولیس و مسوولین شاروالی کابل در این پروژه حضور دارند اما آنان نمی توانند بازورمندان مقابله نمایند:

« این مساله از شش الی هفت سال ادامه دارد، برای کنترول نیروهای پولیس وجود دارد مسوولان شاروالی موجود اند، مگر زور آنها به زورمندان نمی رسد، این هوشدارها برای فروشنده نیست برای خریدار است که خریدار نقص را متقبل می گردد، طریق درست این است که خریداران را جمع کنند و برای شان بگوید که شما اشتباه بزرگ کرده اید البته در آینده جلو این را بگیرند و دیگر اینکه سطح آگاهی در قسمت این پروژه پایین است، بسیار تلاش صورت گرفته تا در قسمت پروژه شهر جدید کابل به مردم معلومات داده شود مگر دادن آگاهی بسیار مشکل است.»

بورد شهر جدید کابل با ارسال یک مکتوب به رادیو آزادی گفته است که اخیراً برخی از شرکت های خصوصی در مناطق ده سبز و باریک آب با استفاده از نام این بورد دست به فروش نمرات رهایشی می زنند.

این بورد همچنان به کسانیکه نمرات را در ساحات ده سبز و باریک آب خریداری می کنند، هوشدار می دهد که از خریداری نمرات در این ساحات خودداری کنند.

خواستیم تا در این رابطه صحبت داشته باشیم با مسوولان بورد شهر جدید کابل اما با تماس های مکرر موفق نه شدیم.

گزارش های موجود اند که بیشتر زمین های دولتی در نقاط مختلف افغانستان توسط زورمندان غصب و بالای مردم به فروش رسانیده شده اند.

محمد یوسف پشتون مشاور رییس جمهور در امور ساختمانی، فروش نمرات رهایشی را در پروژه شهر جدید کابل نیز کار زورمندان می داند:

« این کار زورمندان و غاصبین زمین است، این مسایل بسیار کوچک است، شماری از این افراد معرفی شده اند، بعداً آنها آمده اند و با عذر و زاری دوباره رها شده اند، اما بدبختانه برخی از افراد باز هم قانون شکنی می کنند و خلاف قانون عمل می کنند.»

در مکتوب بورد شهر جدید کابل آمده است که قرارداد های پروژه شهر جدید کابل به زودی میان حکومت افغانستان و بخش سکتور خصوصی به امضا می رسد.

در این مکتوب همچنان گفته شده است که پروژه شهر جدید کابل به استندرد و معیار های تخنیکی توسط حکومت در همکاری با بخش سکتور خصوصی به طور مشترک ترتیب و دیزاین شده است.

مسوولان این بورد در مکتوب تذکر داده اند که بعد از تکمیل شدن ساختمان های رهایشی، ساحات تجارتی و صنعتی در پروژه جدید شهر کابل مردم می توانند با گرفتن قباله شرعی در بدل قیمت مناسب این ساختمان ها را بدست آورند.
XS
SM
MD
LG