لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۵ حمل ۱۳۹۹ کابل ۰۴:۱۷

غالیون: نیروهای حافظ صلح ملل متحد در سوریه به کار گماشته شوند


رهبر پیشین شورای ملی سوریه، گروه عمدهء مخالف در این کشور از سازمان ملل متحد خواسته است، تا نیروهای حافظ صلح را در سوریه به کار بگمارد.

برهان غالیون این درخواست را به روز شنبه پس از آن مطرح کرد، که ماموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه به حال تعلیق در آمد.

رهبر پیشین شورای ملی سوریه که در حال حاضر مسوول بیروی سیاسی این شورا است می گوید، که باید نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به هدف جلوگیری از خشونت رژیم سوریه با مردم، در این کشور به کار گماشته شوند.

این درخواست را برهان غالیون به روز شنبه مطرح کرد.

این در حالیست که ناظران سازمان ملل متحد بخاطر خشونت های روز افزون میان نیروهای رییس جمهور اسد و مخالفان در جریان ده روز اخیر، ماموریت شان را در این کشور در حال تعلیق در آورده اند.

جنرال رابرت مود یک مسوول ماموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه در یک خبرنامه گفته است، که تا اطلاع بعدی این ناظران گزمه نمی کنند.

جنرال مود گفت، افزایش خشونت ها در سوریه سبب شدند، تا 300 ناظر سازمان ملل متحد نتوانند، از معاملهء آتش بس نظارت کنند.

روی این آتش بس به تاریخ 12 اپریل توافق صورت گرفت.

جنرال رابرت مود گفته است، اگر وضعیت مناسب باشد، عملیات را دوباره آغاز خواهند کرد تا وظایف سپرده شده به ایشان را انجام بدهند.

پس از آنکه دو ماه پیش موافقت آتش بس از سوی کوفی عنان نمایندهء سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه ارایه شد، صدها تن در این کشور کشته شدند.

گزارش شده است که در میان کشته شده ها افراد ملکی، مخالفان و نیروهای طرفدار دولت سوریه شامل اند.
XS
SM
MD
LG