لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۰ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۵:۴۸

برای تجار و سرمایه گذاران افغان قرضه با شرایط سهل فراهم می شود


مسوولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که تاجران وسرمایه گذاران داخلی با دریافت قرضه ازسوی بانک ها به فرصت های لازم دست خواهند یافت وزمینه انکشاف تجارت درکشورمساعد خواهد شد.

محمد قربان حقجو رییس عامل اتاق تجارت و صنایع به روز چهارشنبه درمراسم عقد قرارداد با د افغانستان بانک پنج بانک خصوصی، گفت که براساس این تفاهمنامه، کسانی که دربخش زراعت سرمایه گذاری می کنند قرضه دریافت خواهند کرد:

« ما تفاهمنامه های را با 6 بانک معتبرافغانستان امضای کردیم که بانک های طرف مطابق قرارداد کسانیکه ازطرف اتاق تجارت معرفی میشوند تحت شرایط ویژه قرضه میدهند و تخفیف ویژه بین 2 تا 6 درصد را در تکتانه هایشان را را برای اعضای اتاق ارائیه میکنند. »

آقای حقجو افزود که به منظور دسترسی سرمایه گذاران به منابع مالی یک سلسله شرایط آسان را روی دست دارند.

وی ازعواملی چون، سیستم مغلق قرضه دهی، تعیین معیاد محدود برای پرداخت قرضه وکمبود امکانات مالی نام برده گفت که به همین دلیل تاجران نمیتوانستند درکشورسرمایه گذاری نمایند.

به گفته مسوولان این اتاق، اکنون تاجران با دریافت قرضه زیاد وشرایط آسان ازجمله بازپرداخت یک تا پنج سال برای رشد تجارت وسرمایه گذاری درکشورتشویق خواهند شد.

درهمین حال خان افضل هداوال معاون دافغانستان بانک گفت که هرچند نظام مالی کشورازامکانات وپول قابل توجه برخورداراست اما تاجران کمتر پول را به طورقرضه دریافت کرده اند.

به گفته وی درحال حاضردربانک های افغانستان حدود 11 میلیارد دالرموجود است که ازاین میان شش میلیاردوپنجصد هزاراین رقم دربانک های دولتی وپنج میلیارد دیگر دربانک های خصوصی موجود اند:

« حالا که با تفاهم اتاق تجارت وصنایع سیستم قرضه دهی عملی خواهد شد، اعتماد ما را نسبت به این پروسه بیشترخواهد ساخت وما مطمین میشویم وبرعلاوه بانک ها را نیزتشویق خواهیم کرد تا سرمایه گذاری نمایند. »

کارشناسان بدین باوراند که با این اقدام حکومت وسکتورخصوصی، رقم سرمایه گذاران دربخش های زراعت و امثال ان افزایش خواهد یافت.

به گفته آنان ازاین طریق زمینه اشتغال برای باشندگان کشورنیزفراهم خواهد شد.

به اساس معلومات اتاق تجارت وصنایع درحال حاضر افغانستان 95 درصد اموال مورد ضرورت اش را از کشور های خارجی به خصوص پاکستان و ایران وارد می کند.

ویدا بره کی
XS
SM
MD
LG