لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۱۸ قوس ۱۴۰۰ کابل ۱۲:۱۳

بادغیس: ازدواج های دختران زیر سن قانونی افزایش یافته است


مسوولان ریاست امور زنان درولایت بادغیس درشمالغرب افغانستان میگویند ازدواج دختران بین سن ده تا دوازده سال به مردان نسبتاً بزرگ دراین ولایت افزایش یافته است. آنان میگویند افزایش فقراقتصادی سبب شده است تا شماری ازخانواده ها دختران خوردسال شان را مجبوربه ازدواج های تحمیلی کنند.

با آنکه دردوازده سال اخیرتلاش های زیادی به خاطراعاده حقوق زنان ودختران افغان ازسوی دولت ودیگرنهادهای حمایت ازحقوق زنان انجام یافته است ولی باآنهم عرف وعنعنات مردم دربعضی ازمناطق دوردست افغانستان کاررا به زنان افغان سخت کرده است.

مسوولان ریاست امورزنان درولایت بادغیس میگویند دریکماه اخیر ده دختربین سن ده تا دوازده سال به نکاح مردان نسبتاً مسن قرارگرفته اند. زرغونه شیرزاد رییس امورزنان ولایت بادغیس گفت بیشتر این اتفاقات به خاطر مشکلات بداقتصادی میان شماری ازخانواده صورت گرفته است.

او همچنان گفت، این قضایا تنها در این اداره راجسترشده ولی گفته شده است که این روند دربعضی ازولسوالی ها نیزجریان داشته باشد. صفیه ایماق نماینده مردم بادغیس درولسی جرگه افغانستان دریک تماس تلفونی به رادیوآزادی گفت این رویداد ها ازگذشته نیزوجود داشته است.

خانم ایماق گفت، مشکلات بداقتصادی وموجودیت عرف وعنعنات ناپسند دربسیاری ازمناطق این ولایت براین نگرانی ها افزوده است. ازسوی هم سید عبدالقادر رحیمی رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید بررسی های آنان نشان میدهد که بعضی ازخانواده های درولایت بادغیس دختران شان را قبل ازرسیدن به سن قانونی نامزد میکنند.

او هم چنان گفت این سروی ازخانواده های بیجا شده ازولایت بادغیس به ولایت هرات صورت گرفته است. آقای رحیمی گفت این تعداد ازخانواده ها نمی خواهند تا دختران شان به مکتب بروند چرا که آنان را بین سنین ده تا چهارده سال نامزد میکنند.

باآنکه بعدازشکست حکومت طالبان ازافغانستان تلاش های زیادی به خاطرآگاهی بیشترازحقوق زنان درنقاط مختلف افغانستان انجام شده است ولی ولایت بادغیس درشمالغرب افغانستان کمترازاین امتیازات بهره برده است.

موجودیت ناامنی ونبودسرک های پخته وعدم ستندرد میدان هوایی بخاطرفعالیت طیاره های مسافربری یکی ازعمده ترین دلایل عدم موجودیت تیم های آگاهی دهی برای حقوق زنان درچندسال اخیرمطرح میشود.


شاه پور صابر، هرات
XS
SM
MD
LG