لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۰ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۸:۱۳

طرح بودجه مالی سال 1393 به مشرانوجرگه افغانستان ارایه شد


وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه مالی سال 1393 هجری شمسی را به روز یکشنبه رسماً به مشرانو جرگه ارایه کرد.

وزارت مالیه کشور می گوید، طرح بودجه عادی و انکشافی سال 1393هجری شمسی 27 درصد بیشتر نسبت به بودجه سال 1392 پیشبینی شده است.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه در نشست روز یکشنبه مشرانو جرگه طرح بودجه سال آینده را رسماً به مشرانو جرگه ارایه کرد.

آقای زاخیلوال می گوید که بخش اعظم این بودجه به هدف بلند بردن ظرفیت نیرو های امنیتی کشور اختصاص داده شده، تا آنها قادر به انجام عملیات مستقل شوند.

آقای زاخیلوال برخی عوامل افزایش در بودجه سالانه را چینن بیان داشت:
« 49 میلیارد افغانی مصارف سکتور امنیت، 9 ملیارد افغانی مطابق به قانون ازدیاد در حقوق شهدا و معلولین، 500 ملیون افغانی افزایش در حقوق متقاعدین ملکی و نظامی، 1.6 میلیارد افغانی افزایش در بودجه وزارت معارف و 500 میلیون در حقوق استادان پوهنتون ها افزایش به میان آمده و بودجه اختصاص یافته است.»

آقای زاخیلوال افزود که در بودجه سال آینده 4.9 میلیارد به بودجه عادی و 3 میلیارد آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است.
به اساس معلومات وزارت مالیه در بودجه سال آینده بخاطر اعمار سرک 495 میلیون دالر، برای وزارت آب و برق 224 میلیون دالر، به وزارت زراعت 75 میلیون دالر و برای وزارت معارف 299 میلیون دالر اختصاص داده شده است.

در این حال رییس مشرانو جرگه می گوید که به اساس قانون، آنان 15 روز حق دارند تا روی این طرح نظریات شان را ارایه کنند.

فضل الهادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه گفت:

« امروز رسماً حق حکومت بود که بودجه را برای ما ارایه می کرد اینکه راست است یا دروغ به ما گفت و حق شما است که در 15 روز در مورد آن نظر بدهید.
مثل سال های دیگر وقتی بودجه به کمیسیون ها می رود و نظریات جمع می شود اما تصمیم نهایی را ولسی جرگه می گیرید. هر قسم مشوره که شما دادید پس از آن ما وزیر را خواسته از او سوال، اعتراض و انتقاد کرده وی وضاحت خواهد داد.»


به اساس قانون اساسی، بودجه مالی هر سال از سوی وزارت مالیه تهیه و پس از بررسی مشرانو جرگه جهت تصویب نهایی به ولسی جرگه فرستاده می شود.

در سال های گذشته تصویب بودجه انکشافی و عادی کشور بنابر انتقادات و اختلاف نظر های برخی از اعضای شورای ملی، ماه ها طول کشیده است.

اعضای دو جرگه در سال های گذشته انتقاد کرده اند که وزارت مالیه به هنگام تهیه بودجه مالی تناسب ولایات و نیازمندی مردم در آن مناطق را مد نظر نگرفته است.

تاکنون اعضای مشرانوجرگه در خصوص چگونگی بودجه سال آینده تبصره نکرده اند.

فریبا واحدی
XS
SM
MD
LG