لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۷ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۴:۳۹

قربانیان حملات انتحاری حکومت را به سهل انگاری متهم می کنند


شماری از بازماندگان قربانیان حملات انتحاری و انفجاری حکومت افغانستان را متهم به سهل انگاری درقبال این خانواده ها میکنند.

آنان میگویند فرزندان شان را به خاطر برقراری صلح وامنیت کشورشان ازدست داده ولی دولت هیچ توجه به آنان ندارد.

زمرد زن چهل ساله هراتی است که درولسوالی گذره ولایت هرات زنده گی میکند او بیشترازیکسال میشود که فرزند بیست دوساله خودرا که یگانه نان آورخانواده اش بوده است دریک حمله انتحاری ازدست داده است.

فرزند جوان زمرد که سربازپولیس بوده است دریک حمله انتحاری درولسوالی گذره جان داد ولی این رویداد زنده گی برای زمرد را سخت تر از گذشته نمود.

زمرد با نبود یگانه آورخانواده خود مجبورشد تا به کورس های آموزش قالین بافی برود تاازاین درک بتواند جای فرزند بیست دوساله خود را که روزی مسوولیت پیداکردن لقمه نان برای اعضای خانواده را بدوش داشت پرکند.

این خانم باسپری کردن شش ماه دریک کورس آموزش قالین بافی که ازسوی برنامه ملی انکشاف منطقوی ریاست انکشاف دهات درهرات راه اندازی شده بود شرکت وسپس ازاین طریق مشکلات زنده گی ده تن ازاعضای خانواده خودرا به تنهایی برطرف سازد.

اودولت افغانستان را متهم میکند که هیچ توجه را به زنده گی بازمانده گان قربانیان حملات انتحاری وانفجاری ندارد.

کشته شدن پسر بیست دوساله این زن هراتی تلاش های اورا به خاطریادگیری بهترقالین بافی به خاطربدست آوردن لقمه نان به دیگراعضای خانواده آن چندبرابر کرده به حدی مسوولان برنامه ملی انکشاف منطقوی از کار آن نسبت به دیگراشتراک کننده گان کورس ستایش میکنند.

انیس فیاض مسوول تساوی جنسیت برنامه ملی انکشاف منطقوی درولایت هرات اززمرد به عنوان یکی ازاشتراکننده گان فعال درکورس های قالین بافی یاد میکند.

او میگوید وضعیت بد اقتصادی این خانم را مجبوربه پشت کاربیشتر در این مورد کرده به حدی که حالا او می تواند کارهای برجسته تری رانسبت به دیگرهمقطاران خود به نمایش بگذارد.

انجینیرغلام سخی اعلمی مسوول حوزه وی برنامه انکشاف منطقوی درغرب افغانستان میگوید این نهاد ازپنج سال به این طرف توانسته زمنیه آموزش کورس های قالین بافی،گلدوزی وخیاطی را به بیش ازدوصد زن افغان درولسوالی های مختلف ولایت هرات ایجاد کرده که زمرد یکی ازبرجسته ترین نمونه های این روند است.

برنامه ملی انکشاف منطقوی اشتراک کننده گان این کورس هارا به اساس معیارهای خاص شان میپذیرند که بزرگترین این شاخصه ها بیشتربه زنان بیوه درنظرگرفته شده است.

اما زمرد خانم که حالاهمه حرف ازاومیزنند بیوه نیست ولی ازدست دادن یگانه نان آورخانواده اش درحمله انتحاری شورای انکشافی ولسوالی گذره را وادار به معرفی این خانم هراتی به کورس های قالین بافی برنامه انکشا ف منطقوی درولایت هرات کرد.

حالا زمردبه تلاش های شبانه روزی خود به خاطرانجام بیشترقالین بافی ادامه میدهد تا بتواند نیازهای شوهر مریض و هشت طفل خودرا برآورده سازد ولی او می گوید دراین اواخربازارقالین درهرات به رکود مواجه شده وقالین های دست کارش ازفروش بازمانده است.


شاه پورصابرهرات
XS
SM
MD
LG