لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰ کابل ۰۹:۱۵

جان سوپکو از احتمال ایجاد یک دولت متکی به مواد مخدر در افغانستان هوشدار داد


جان سوپکو
مقامات ارشد امریکایی از احتمال ایجاد یک دولت جنایتکار و متکی به مواد مخدر در افغانستان هشدار داده اند، زیرا تولید مواد مخدر دراین کشور به شکل بی سابقه افزایش یافته است.

آژانس خبری فرانسه از قول جان سوپکو سرمفتش مصارف امریکا در بخش بازسازی افغانستان می نویسد، ایالات متحده در دهه گذشته برای مبارزه با مواد مخدر میلیون ها دالر را مصرف کرده است، ولی کشت کوکنار نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته است.

جان سوپکو در یک گزارش می گوید، به دلیل افزایش کشت کوکنار خطر آن موجود است که قاچاقچیان مواد مخدر در تمام نقاط این کشور نفوذ شان را تقویت بخشند.

جان سوپکو سرمفتش مصارف امریکا در بخش بازسازی افغانستان، به نقل از کسانیکه در این کشور کار می کنند گفته است، بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان سه امکان وجود دارد:
ایجاد یک حکومت مدرن، یا یک رژیم سختگیر طالبان، یا ایجاد یک رژیم جنایتکار متکی به مواد مخدر.

در این گزارش آمده است که امسال در 209 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است که در تاریخ معاصر افغانستان مانند ندارد، در دوره حکومت طالبان تنها 1000 هزار زمین درافغانستان کوکنار کشت شده بود.

سرمفتش مصارف امریکا برای بازسازی افغانستان جان سوپکو در گزارش خود گفته است، با تمام کسانی که صحبت کرده به این باور اند که وضعیت درافغانستان خراب است و امید برای بهبود حالات بعد از سال 2014 هم زیاد نیست. چنان معلوم می شود که حکومت های افغانستان و امریکا برای آینده نزدیک کدام ستراتیژی موثر برای مبارزه برضد مواد مخدر ندارند.

در یک دههء گذشته در افغانستان هفت میلیارد دالر برای مبارزه علیهء مواد مخدر و سه میلیارد دالر دیگر برای ایجاد زمینه های کشت بدیل به مصرف رسیده است. ولی به گفته جان سوپکو واشنگتن هنوز هم در بخش مبارزه با مواد مخدر افغانستان یک ستراتیژی موثر و دقیق ندارد.

جان سوپکو گفته است نشانه های وجود دارند که تعداد از مقامات امنیتی افغان در ولسوالی ها و دهات با دهاقین معامله دارند و به آن ها اجازهء کشت کوکنار را می دهند و حتی کشت آنرا تشویق می کنند.

طالبان مسلح درافغانستان از کشت کوکنار مستقیماً منفعت می برند. براساس تخمین بعضی ادارت امریکا، طالبان از راه قاچاق مواد مخدر، اختطاف مردم و فعالیت های مشابه، سالانه از 100 تا 400 میلیون دالر به دست می آورند.
XS
SM
MD
LG