لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰ کابل ۰۹:۲۰

زنان زندانی: رییس جمهور کرزی برای عفو ما یک فرمان صادر کند


تعداد از زنان محبوس در زندان بادام باغ کابل
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان می گوید، خانم های زندانی زندان بادام باغ از رییس جمهور کرزی می خواهند که به مناسبت روز جهانی زن فرمان ویژهء عفو و کاهش در مدت حبس را برای آنها صادر نماید.

هیأت تحقیقاتی موظف ولسی جرگهء افغانستان برای بررسی وضعیت زندان زنانهء بادام باغ شهر کابل می گوید که زندانیان در این زندان از برخورد نادرست مسوولان زندان شکایت دارند.

به گفتهء اعضای این هیأت زندانیان در زندان بادام باغ از رییس جمهور کرزی می خواهند که فرمان ویژهء عفو و کاهش زمان حبس را برای آنها صادر نماید.

پس از آن که گزارش های مبنی بر اعتصاب شماری از زندانیان در زندان زنانهء بادام باغ منتشر شدند، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه یک هیأت را به روز شنبه جهت بررسی وضعیت این زندان توظیف کرد.

جنرال نظیفه ذکی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه که عضو این هیأت بود، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:

« هدف خاص شان این بود که به فرمان های عفو که از طرف ریاست جمهوری داده می شود باید به خانم ها به مناسبت هشت مارچ استثنای باشد هم تخفیف شان و هم عفو شان آنها گفتند که اندک ترین جرایم بسیار عادی تقریباً ده سال، هشت سال، نه سال را ما در زندان سپری می کنیم این ها می خواهند که باید بدون در نظر داشت جرایم شان مورد عفو رییس جمهور قرار بگیرند.»

خانم ذکی همچنان افزود که زندانیان در زندان بادام باغ از برخورد نادرست مسوولان زندان نیز شکایت داشتند.

این در حالی است که به اساس یک فرمان رییس جمهور کرزی به مناسب میلاد النبی (ص) در همین روز دو زن زندانی از این زندان آزاد و در مدت حبس 17 زن دیگر تخفیف به میان آمد.

در زندان بادام باغ شهر کابل هم اکنون 230 زن به انجام جرایم مختلف محبوس اند.

از سوی دیگر برخی از این زندانیان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کردند که دوسیه های آنان به گونهء درست بررسی نمی شوند:

« ما تمام ما اعتصاب کرده بودیم تنها دو نفر اعتصاب نکرده بود. تنها دو نفر در اعتصاب آمده اما ما نیامدیم، ما از این به بعد هم اعتصاب می کنیم و تمام اطاق را درمیدهیم شما می فهمید و کار تان بروید بخیر، و ما این شش ماه بخششی تان را هم نمی گیریم.
یک و نیم سال می شود در اینجا زندانی هستم، هیج کسی پرسان مرا نمی کند، جرم من قتل است و محکوم به 22 سال حبس شده ام، یک و نیم سال می شود که محکمه اول را سپری کرده ام، نه فیصله ام معلوم می شود، نه هم وکیلم پشت کار هایم می گردد، قاضی هم درست بررسی نمی کند، او می گوید که دروغ می گویی و زن ها دروغ می گویند.»


اما لوی څارنوالی افغانستان این ادعای زندانیان زندان زنانهء بادام باغ شهر کابل را بی اساس می خوانند.

عزیز احمد سرباز، یکی از مسوولان لوی څارنوالی می گوید که چند روز پیش تمام زندانیان در این زندان دست به اعتصاب غذایی نزده بلکه دو زن به خاطر عدم رسیده گی به دوسیه های شان اعتصاب کرده بودند.

به اساس معلومات مقامات در حال حاضر در تمام افغانستان 29 هزار تن به شمول 850 زن به جرایم مختلف زندانی اند.

حمیرا الکوزی
XS
SM
MD
LG