لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۲۹ حمل ۱۴۰۰ کابل ۰۹:۴۷

اظهارات رییس جمهور کرزی در مورد آزادی بیان


روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسایل مطالب و مقاله های را در مورد اظهارات تازهء رییس جمهور کرزی در خصوص آزادی رسانه ها به نشر رسانده اند.


سرنوشت

روزنامهء غیر دولتی سرنوشت به اظهارات دیروزی رییس جمهوری کرزی اشاره کرده که گفته است، باید از آزادی بیان به خاطر تقویت وحدت ملی استفاده شود.

در این مطلب به نقل از آقای کرزی همچنان آمده که گفته است، تمام رسانه ها را زیر نظارت دارم و میدانم که کدام رسانه چه هدفی را دنبال می کند.

روزنامه باز هم بخشی از اظهارات تازهء رییس جمهور افغانستان را نقل کرد که می گوید این مساله در خاطرهء تاریخ خواهد ماند که کدام دستگاه های نشراتی در کشور ما برای چه هدفی از آزادی بیان استفاده کرده است.


محور

روزنامهء محور هم در رابطه به آزادی بیان مطلبی را به نشر رسانده و در آن از آقای کرزی نقل شده که گفته، در جریان یک دههء گذشته آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان بی سابقه بوده است.

به نوشتهء روزنامه آزادی بیان در کشور قابل توجه بوده و حکومت آینده نیز مجبور است تا به آن احترام گذاشته و حتماً باید این راه را دنبال کند.

روزنامه فعالیت رسانه های تصویری، صوتی و چاپی را در کشور قابل توجه دانسته و گفته است که این دست آورد حکومت فعلی قابل ستایش است.


آرمان ملی

روزنامهء آرمان ملی در کنار نشر بخشی از اظهارات تازهء رییس جمهور کرزی در مورد آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان به نقل از رییس اتحادیهء ملی ژورنالیستان نیز نوشته که آزادی بیان در کشور نباید با مشکلات روبرو شود.

در ادامهء مطلب همچنان از عبدالحمید مبارزه نقل شده که گفته است، در مقایسه با کشورهای همسایه آزادی بیان در افغانستان قابل توجه بوده و مسوولان حکومتی باید به خاطر تقویت رسانه ها تلاش کنند.


انیس

روزنامهء دولتی انیس در یک مطلب گفته های رییس جمهور کرزی را منتشر نموده که گفته است، از آزادی بیان باید برای منافع مردم و تقویت وحدت ملی استفاده صورت گیرد.

سرمقالهء روزنامه هم به همین مساله اختصاص داده شده و در آن آمده است که برای آزادی بیان یک چهارچوب نیز وجود دارد تا جامعه با هرج و مرج روبرو نگردد.

به باور نویسندهء سرمقالهء انیس در یک دههء گذشته در کشور برخی از رسانه ها مطابق به اصول ژورنالیزم فعالیت داشته اما در عین حال تعدادی آنان ارزش ها و عنعنات پسندیدهء جامعه را نشانه گرفته و جانبدارانه عمل می کنند.


ویسا

روزنامهء ویسا در یک مطلب این گفته های آقای کرزی را به نشر رسانده که گفته به خاطری که حکومت مورد فریب اعمال خود قرار نگیرد باید همیشه با انتقاد رسانه ها روبرو باشد.

در ادامهء مطلب آمده است که نه تنها در افغانستان آزادی بیان و رسانه ها وجود دارد بلکه در این زمینه پیشرفت های خوب نیز صورت گرفته اند.

روزنامه نوشته است که در حال حاضر صد ها رسانهء تصویری، صوتی و چاپی در کشور فعالیت دارند اما برخی آنان به جای منافع ملی، منافع تعدادی از کشورهای خارجی را در نظر می گیرند.


سید فتح محمد بها
XS
SM
MD
LG