لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۱۱ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۰۱:۰۴

چگونگی حمله طالبان مسلح بر ساختمان شورای ملی


چگونگی حمله طالبان مسلح برساختمان شورای ملی و اظهارات سرتاج عزیز مشاورامنیت ملی و روابط خارجی صدراعظم پاکستان در مورد گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل میدهند.

هیواد

روزنامه دولتی هیواد درمطلبی نوشته که اعضای ولسی جرگه روز گذشته طی نشستی فوق العاده از ارگانهای امنیتی خواسته اند تا درمورد حمله برساختمان شورای ملی وضاحت بدهند.

روزنامه گفته است که اعضای ولسی جرگه دراین نشست مقامات امنیتی را مورد انتقاد قرار دادند وگفتند که مخالفان مسلح دولت بدون همکاری حلقات از داخل توان انجام همچو حملات را ندارند.

آرمان ملی

روزنامه غیردولتی آرمان ملی نیز اظهارات برخی از اعضای ولسی جرگه را درهمین رابطه به نشر رسانده که گفته اند شبکه استخباراتی پاکستان شماری از شبکه های جاسوسی دیگر تلاش دارند پروژه داعش را در این کشورعملی کنند.

این اعضای ولسی جرگه گفته اند که شورای ملی بخاطر مورد حمله قرار گرفت که نماینده های مردم همواره در روشن ساختن اذهان مردم تلاش کرده اند، یا به عباره دیگر برای آنان درمورد فعالیت های مخالفان مسلح دولت آگاهی داده اند.

ویسا

روزنامه غیردولتی ویسا نیز در مطلبی به نقل از اعضای ولسی جرگه حمله بر ساختمان شورای ملی را کار شبکه های استخباراتی دانسته و گفته است که آی،ایس،آی پاکستان در این حمله دست دارد.

ویسا این اظهارات شماری از اعضای ولسی جرگه را نیز به نشر رسانده که گفته اند این حمله درهمکاری برخی از حلقات از داخل حکومت صورت گرفته است.

ویسا گفته است که برخی از اعضای ولسی جرگه به این باور اند که این حمله درپاسخ به موضع گیری این جرگه در مورد تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان انجام شده است.

ویسا در مطلبی دیگری این اظهارات سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدراعظم پاکستان را به نشر رسانده که گفته است نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته آینده بار دیگر باهم گفتگوخواهند کرد.

روزنامه گفته است که آقای عزیز محل این مذاکرات را مشخص نساخته اما ابراز داشته که این گفتگوها میان نماینده های رسمی دو طرف انجام خواهد شد.

سرنوشت

روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز در مطلبی به همین موضوع اشاره کرده و نوشته که سرتاج عزیز این را پذیرفته است که برای بار اول پاکستان میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح زمینه گفتگو را در ارومچی چین فراهم ساخته است.

سرنوشت به نقل از آقای عزیز گفته است که این گفتگوها میان معصوم ستانکزی رییس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح و هیئتی از طالبان صورت گرفته است.

نسیم شفق

XS
SM
MD
LG