لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۱۱ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۰۸:۵۴

مدقق: دریای کابل فعلاً به یک زباله دانی مبدل شده است


برخی از باشنده های شهر کابل میگویند که عدم توجه شاروالی کابل به پاکسازی دریای کابل سبب شده تا این دریا به انبار کثافات مبدل گردد.

آنان میگویند که موجودیت کثافات دراین شهر سبب مصاب شدن مردم به امراض مختلف شده است.

دو تن ازباشنده های شهر کابل که در اطراف این دریا مصروف کار اند درصحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:

" دراین دریا عوض از این که آب صاف باشد تمام کثافات است و تمام افراد معتاد دراینجا هستند همه مردم را از اینجا مرض گرفت. "

" قسمی که شما میبینید در نزدیک دریای کابل از دست بوی و کثافات گشته نمیشود،حکومت باید اقدام کند،شاروالی راباید از نزدیک دیدن کند و اینجا را پاک کاری کند. "

آنها ازمسوولان شاروالی کابل خواستند تا برای پاکسازی دریای کابل توجه کرده و مردم را از مصاب شدن به بیماری های مختلف نجات دهند.

دراین حال اداره ملی محیط زیست افغانستان، بی توجهی مردم برای نگهداشت این دریا و وصل بودن چاه های فاضلاب ادارات و منازل مسکونی به این دریا را از عوامل عمده موجودیت کثافات و بی نظمی دراین دریا میخواند.

ولی مدقق معاون پالیسی روابط بین المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هرگاه شاروالی کابل به پاکسازی این دریا توجه نکند هوا و آب های زیرزمینی دراین شهر آلوده خواهند شد:

" موجودیت دریایی کابل منحیث یک بدنهء آبی برای شهر کابل و محیط زیست از اهمیت خاص برخورداراست، ولی متاسفانه این دریا اصلاً دریا نیست و دوعامل وجود دارد عامل طبیعی که ما آب نداریم و دیگر این که دلایل بشری است ومتاسفانه دریای کابل فعلاً به یک زباله دانی مبدل شده است. "

دریای کابل در قلب این شهر موقعیت داشته و کابل را به دو قسمت تقسیم کرده است.

گفته می شود، دریای کابل دارای 700 کیلومتر طول بوده که 460 کیلو مترآن در داخل خاک افغانستان جریان دارد و از دره اونی کوه پغمان سر چشمه گرفته است.

درعین حال نهاد خدمتگذاران شهر کابل میگوید که منابع آبی دریایی کابل دراثرحوادث طبیعی تخریب گردیده و به همین دلیل آب دریایی کابل قطع گردیده است.

بشیربیژن معاون این نهاد در مورد به رادیو آزادی گفت:

" با تاسف که دریایی کابل از مدتها به این طرف با فاجعه مواجه است،منابع دریایی کابل به دلایل حوادث طبیعی و دیگر مسایل تخریب شده است و درحال حاضر دریایی کابل نقطه به وجود آوردن حتی مکروبها میباید که این مایهء نگرانی برای باشنده گان کابل میباشد. "

ازسوی دیگر مسوولان شاروالی کابل میگویند که ازحدود سه سال به اینسو در هر ماه یک مرتبه این دریا ازسوی آنان پاکسازی میشود.

نثار احمد حبیبی غوری رییس تنظیف شاروالی کابل درصحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است به زودی پروسه کندن کاری یک بخشی ازدریای کابل آغازشود:

" شاروالی کابل در دو نقطه دریا که کثافات تولید میشود هر ماه یک حشر عمومی میگیرد و دریا را پاکاری میکند،و دیگر این که شاروالی در نظر دارد که یک بخش سطح دریا را کندن کاری بکند که این پروژه شاروالی کابل است. "

آقای غوری نبود آب کافی وبی توجهی مردم را از موانع عمده سر راه پاکسازی این دریا خواند.

آقای غوری همچنان از باشنده های شهر کابل خواست تا به نظافت و نگهداشت دریایی کابل مسوولیت پذیر باشند.

شکایات در خصوص موجودیت کثافات دردریای کابل در حالی مطرح میشوند که به گفته کارشناسان با وجود کمک های جهانی برای باسازی درافغانستان، اما شهر کابل به انبار کثافات و مخروبه ها مبدل شده است.

لیزا حیدری

XS
SM
MD
LG