لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۱۱ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۰۱:۰۶

موسسات تحصیلی خصوصی تعدادی از جوانان را با فیس کم می پذیرد


درحالی که گفته می شود، اکثراً جوانان خانواده های ثروتمند در موسسات تحصیلی خصوصی می توانند آموزش ببینند، اما معینیت جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید برخی ازاین موسسات را تشویق کرده است تا زمینه آموزش را برای جوانان بی بضاعتبا گرفتن فیس کم نیزفراهم سازند.

توافقنامهء به همین هدف روزدوشنبه میان کمال سعادت معین جوانان این وزارت و روسای برخی ازموسسات تحصیلی خصوصی درکابل امضا گردید.

آقای سعادت درمورد توضیحات داده،گفت :

"معینیت جوانان با بیست وشش انستیتوت علوم صحی و انستیتوت تعلیمات عالی ونیمه عالی قرارداد را امضا کرده، تعداد جوانان بی بضاعت که فیس پرداخت نمی توانند به ده هزار و سه صد نفرمی رسد از جمله 374 تن جوانان است که آن ها را رایگان به این موسسات معرفی می کنیم."

به اساس گزارش ها، ظرف چهارده سال گذشته حدود صد موسسهء تحصیلی خصوصی عالی و نیمه عالی درافغانستان به فعالیت آغازکرده است که درحال حاضر حدود دوصد هزارتن در آن مصروف آموزش می باشند.

اما گفته می شود شماری کمی از این موسسات حاضرشده اند تا برای جوانان بی بضاعت با پرداخت فیس کم زمینهء آموزش را فراهم سازند.

عبدالحمید رحمانزی صافی رییس اتحادیهء موسسات علوم صحیدر مراسم امضای توافقنامه با روسای موسسات تحصیلی خصوصی درکابل گفت، آنان درآینده نیز زمینه تحصیل را برای جوانان بی بضاعت با گرفتن فیس کم فراهم می سازند.

عبدالحمید رحمانزی صافی می گوید:

"ما منافع شخصی خود را با قرارداد که امروز امضا می نمایم فدای منافع عام می کنیم. پیام ما به والدین این است درهرگوشه و کنارکه هستند هرانستیتوت به هرموسسه تحصیلات عالی مراجعه کنند و ازاین تخفیف بهره مند شوند."

شماری ازجوانان که با تحصیل علاقه مندی داشته و در پوهنتون های دولتی راه پیدا نکرده اند ازاین اقدام ستایش کرده وخواهان گسترش آن شده اند.

زبیریکی ازاین جوانان درمورد به رادیوآزادی گفت :

"به نظرمن یک گام بسیارنیک است. وزارت تحصیلات عالی آن قدرامکانات ندارد که تمام شاگردان مکاتب که فارغ می شوند جذب کند از موسسات تحصیلات عالی خصوصی سپاس گذارهستیم این گونه گام را بخاطرجوانان این کشورکه نمیتوانند فیس های بسیاربلند را پرداخت کنند بسیاریک کارنیک است"

این درحالیست که همه ساله هزارها جوا ن از صنوفدوازدهممکاتب فارغ شده، یک تعداد شان درپوهنتون های دولتی جذب می شوند، اما اکثرآنان که توان پرداخت فیس های بلند را درموسسات تحصیلی خصوصی ندارند، بیکارماندهو با مشکلات زیاد روبرومی شوند.

کارشناسان می گویند، حکومت باید ظرفیت جذب جوانان را درپوهنتون های دولتی افزایش دهد وهمچنان بر موسسات تحصیلی خصوصی تاکید می کنند که مشکلات اقتصادی افغان ها را درنظرگرفته و زمینهء آموزش را با فیس کم برای آنان فراهم نمایند.

XS
SM
MD
LG