لینک های دستیابی پذیر

پنجشنبه ۲ قوس ۱۳۹۶ کابل ۱۰:۴۵

هنوز هم برخی موانع بزرگ در عرصهء استخراج معادن افغانستان وجود دارد


حضور زورمندان، موجودیت فشار ها، نا امنی ها و ضعف در مدیریت از بزرگترین موانع در راستای قرار داد ها و استخراج معادن در افغانستان شمرده میشوند.

وزیر معادن و پطرولیم افغانستان با ابراز این مطلب می گوید عدم حاکمیت یکسان قانون در کشور سبب شده تا این مشکلات به میان آیند.

داوود شاه صبا به روز چهارشنبه در نشست استجوابیه ولسی جرگه افغانستان گفت چندین مرتبه فهرست نام افراد زورمندی را که در استخراج غیر قانونی معادن دست دارند به ارگان های کشفی سپرده اند اما اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است:

" درقسمت زورمندان همۀ ما افغان ها میدانیم که مشکل در کجا است و این به حاکمیت قانون تعلق دارد، لست بیشتر از صدها تن را که ما تثبیت کردیم که کنترول معادن را به شکل غیر قانونی دارند یکبار نه بلکه حدود پنج بار به امضای خودم به ارگان های کشفی روان شده،متاسفانه نتیجۀ آن تا کنون برای ما معلوم نیست ؛زیرا در مورد آن اقدام صورت نگرفته است. "

آقای صبا گفت درحال حاضر عواید معادن کشور سالانه هجده و نیم میلیون دالر است و قابل قناعت نیست.

وی همچنان گفت که در بخش تغییر در مدیریت معادن نیز فشار ها وجود دارد و وزارت معادن و پترولیم نمی تواند با دست باز عمل کند.

به گفته وی سیستم موجود نمی تواند در برابر عقد قرار داد ها و استخراج معادن کشور پاسخگو باشد.

وزیر معادن وپترولیم افغانستان موجودیت نا امنی ها در کشور را یکی از مشکلات دیگر برای عدم علاقمندی داوطلبی ها برای استخراج معادن خواند.

این در حالیست که در گذشته ارگان های امنیتی افغانستان گفته اند که ازتمامی امکانات برای تامین امنیت معادن کار می گیرند.

در این حال ولسی جرگه افغانستان تاکید می کند که قرار داد های معادن کشور باید با در نظرداشت منافع ملی صورت بگیرند.

ظاهرقدیر معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز به عهده داشت گفت که فیصله ها در مورد قرار داد های معادن بزرگ باید تایید ولسی جرگه را داشته باشند:

" به گونه جدی کوشش کنید که در قرار داد ها و استخراج معادن منافع ملی را در نظر بگیرید و تمامی اسناد قرار داد ها را با شورای ملی شریک بسازید و مطابق قانون، در مورد فیصله های قرارداد های معادن بزرگ تایید ولسی جرگه را بدست بیآورید. "

برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند نیاز است تا حکومت با روی دست گرفتن طرح های مشخص جلو فعالیت افراد زورمند را که در برخی مناطق امنیت معادن را با تهدید روبرو کرده اند، بگیرد.

آنان می گویند که در برنامه های حکومت باید شفافیت کامل وجود داشته باشد تا دست زورمندان از معادن کشور کوتاه شده و افغانستان به خودکفایی برسد.

سحر لیوال

XS
SM
MD
LG