لینک های دستیابی پذیر

یکشنبه ۳۰ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۷:۵۸

برشنا شرکت: افراد زورگو در کندز صرفیه برق شانرا نمی‌پردازند


مسئولان ریاست برشنا شرکت ولایت کندز می‌گویند که از چندین سال بدینسو شماری از ادارات دولتی و یک‌تعداد افراد زورگو از صرفیه برق قرض‌دار هستند و پول صرفیه برق را تحویل نمی‌کنند.

انجنیر حمیدالله رئیس ریاست برشنا شرکت ولایت کندز در یک نشست خبری نام‌های ۵۰۰ تن از افراد مسلح غیر مسئول و قوماندانان سابق و هم‌چنان ۲۸ اداره دولتی را افشاء نمود که از مدت چهارده سال بدینسو از پول صرفیه برق قرض ‌دار هستند.

وی گفت: مجموعاً قوماندانان سابق و شماری از ادارات دولتی که برق را مصرف نموده اند، از دولت بیش از ۱۷۰ میلیون افغانی قرض‌دار هستند.

رئیس برشنا شرکت در این مورد گفت:
"شماری از ادارات دولتی حساب‌های خود را تصفیه کرده‌اند و شمار زیاد ادارات دولتی هنوز هم پول صرفیه برق را تصفیه نکرده‌اند و ما این موضوع را در مجلس اداری ولایت نیز یاد آوری کردیم و من از تمامی باقی‌داران ریاست برشنا تقاضا می‌نمایم که پول صرفیه برق خود را هر چه عاجل تحویل نمایند."

بر اساس گفتۀ‌های وی، شماری ادارات دولتی در خصوص صرفیه برق از خود بودجه اختصاصی دارند، ولی با آن‌هم تاهنوز پول صرفیه برق را تحویل نکرده‌اند.

موصوف افزود که این افراد چندین بار جلب شده‌اند و حتی جریان برق بالای‌شان قطع گردیده، اما این‌ افراد زورگو و تفنگ‌دار بگونه‌ غیر قانونی برق را

دوباره وصل کرده‌ و حتی کارمندان ریاست برشنا را به مرگ تهدید نموده‌اند.
آقای حمیدالله گفت که حالا در مورد این افراد زورگو به شورای امنیت ملی کشور شکایت نموده تا آنها را جلب و پول صرفیه برق را هرچه زودتر تحویل نمایند.

وی در ادامه اضافه کرد:
"این افراد زورگو مال بیت المال را یک غنیمت فکر می‌کنند و می‌گویند که بل برق و صرفیه برق چه است و با میل تفنگ همراه ما حرف می‌زنند و من از تمامی ارگان‌های امنیتی کشور و قوه اجرائیه تقاضا دارم که در پروسه جمع آوری این مقدار پول با ما همکاری نمایند تا این پول را از نزد این افراد زورگو جمع آوری نمائیم."

با این همه فعالان نهادهای جامعه مدنی این ولایت نیز از حکومت مرکزی می‌خواهند که به ارگان‌های امنیتی دستور جدی بدهد تا قوماندانان سابق و افراد زورگو را جلب نمایند و پول صرفیه برق را تحویل کنند و با اشخاص قانون شکن برخورد جدی نمایند.

غلام حیدر حیدر و عبدالستار شمال دو تن از فعالان مدنی در این مورد چنین گفتند:
"ما از تمامی افراد و اشخاصی‌که از صرفیه برق قرض‌دار هستند می‌خواهیم که پول صرفیه برق را به اسرع وقت تحویل نمایند، چون این پول بیت المال است و خوردن بیت المال حرام است."

"تمامی مردم کندز از افراد زورگو می‌خواهند که پول صرفیه برق را تحویل نمایند، چون برق را این‌ها مصرف می‌کنند، اما زور آن بالای مردم بی‌چار می آید و اگر این مردم قرض‌داری‌شان را تصفیه نکنند ممکن کشور تاجکستان برق را بالای کندز قطع کند، باز هم زور و فشار بالای مردم غریب می آید نه بالای زورمندان."

تلاش کردیم تا در این مورد با برخی از افراد را که پول صرفیه برق شانرا نپرداخته و نام های شان از سوی برشنا شرکت نشر شده تماس بگیریم، اما هیچ یک از آنها حاضر به مصاحبه با رادیو آزادی نشدند.

بر بنیاد گفتۀ‌های رئیس برشنا شرکت کندز، اگر آنان به وقت و زمان پول برق تاجکستان را نه پردازند، احتمال دارد که آن کشور جریان برق را بالای ولایت کندز قطع نماید.

برق ولایت کندز که از مدت چهارده سال به این‌سو از کشور تاجکستان تمديد گردیده، هم اکنون از این ولایت بهولایات‌های تخار، بغلانو کابل نیز انتقال داده شده‌است.

گزارش: اجمل آرین، کندز

XS
SM
MD
LG