لینک های دستیابی پذیر

هیواد: تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی اقدام مهم است


معرفی کمیشنران جدید کمیسیون‎های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است.

ویسا

روزنامه ویسا در سرمقاله اش گفته است، این چه منطقی است که کمیسیون‌های انتخاباتی متهم به تخطی از بین برود، اعضای آن برکنار گردند اما حکومت که در نتیجه کار این کمیسیون‌ها بوجود آمده، مشروعیت داشته باشد.

سرمقاله نویس می‌گوید که با تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی و بجا آوردن تحلیف از سوی آنان حکومت وحدت ملی نیز مشروعیت اش را مورد سوال قرار داد.

هیواد

اما روزنامه دولتی هیواد این اقدام حکومت را مهم خوانده و در سرمقاله اش گفته است که تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی کار قابل ملاحظه از سوی حکومت است.

سرمقاله نویس می‌گوید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در نشست معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی گفت، هر چند تعیین این افراد از صلاحیت های رئیس جمهور است اما در این باره با رئیس اجرائیه، قاضی القضات، لوی سارنوال و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشوره کرده‌است.

سرمقاله نویس گفته است که کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی باید با بی طرفی کامل و جسارت کار شان را به پیش ببرند بخاطریکه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها از آرزوهای ملت، تعهدات حکومت و شرط اساسی جامعه جهانی است.

سرنوشت

روزنامه سرنوشت در سرمقاله اش معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را موفقیت کودتای حکومت علیه کمیسیون‌های انتخاباتی خوانده‌است.

سرمقاله نویس نوشته است که سران حکومت وحدت ملی مانند سایر بخش‌های حکومت کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز تقسیمات کردند.

سرمقاله نویس می‌گوید، هر چند رهبران حکومت وحدت ملی این اقدام شان را اصلاحات انتخاباتی نامیده‌اند، اما به نوشته سرمقاله نویس همه می‌دانند که این کار با قوانین مغایرت داشته و کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به سرنوشت حکومت وحدت ملی روبرو شدند.

به باور سرمقاله نویس، در فهرست اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی کمتر کسانی دیده می‌شوند که معلومات ابتدایی در مورد انتخابات داشته باشند.

سرمقاله نویس همچنان نوشته است که بیشتر کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاً از انتخابات چیزی نمی‌دانند و یک روز تجربه هم در مورد انتخابات ندارند.

نسیم شفق

XS
SM
MD
LG