لینک های دستیابی پذیر

گاردین: امید نو برای اطفال نوزاد در کندهار


شفاخانه میرویس کندهار

گاردین
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "امید نو برای اطفال نوزاد در کندهار."

روزنامه به اعمار یک شاخه نو در شفاخانه میرویس کندهار اشاره می‌کند که اطفال نوزاد در آن معالجه می‌شوند.
در این شفاخانه که یک زمان سه طفل در یک بستر آن‎ جا داده می‎شد اکنونبرای هر طفل بستر جداگانه وجود دارد و تعداد نرس‌های که از اطفال محافظت می‎کنند هم دو برابر شده‌است.

روزنامه گاردین می‌افزاید، در یک سال گذشته بیشتر خبرها در جنوب افغانستان در مورد جنگ‌ها و حملات طالبان و کشتارها بود، اما اکنون خبر شفاخانه میرویس حداقل برای اطفال و مادران یک روزنه امیدی را باز کرده است.

هدف از ساختن شاخه نو در این شفاخانه کاهش فوت اطفال در وقت ولادت می‌باشد و داکتران توانسته اند در این شفاخانه از مرگ و میراطفال و مادران در وقت زایمان جلوگیری کنند.

روزنامه از قول داکتران و نرس‌ها در شفاخانه می‌نویسد که گفته اند اکنون ضعیف ترین طفلی که به دنیا می‌آید، در این شفاخانه امکان نجات دارد و از این رو مادران هم بیشتر اعتماد پیدا کرده و برای زایمان خود به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

اما روزنامه می‌نویسد، شفاخانه میرویس یک جای محدود می‌باشد در حالی که مشکل کندهار در ساحه طبی زیاد است زیرا در مناطق دور دست این ولایت دسترسی به خدمات طبی وجود ندارد و بعضاً مادران و اطفال صدها کیلومتر فاصله را طی می‌کنند تا خود را به این شفاخانه برسانند.

انستیتوت جنگ و صلح
نشریه انستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود به یک مشکل عمده اطفال در افغانستان اشاره نموده مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان "اطفال همچون وسیله انتقال مواد مخدر در این کشور استفاده می‌شوند."

به نوشته نشریه، در غرب افغانستان که با ایران همسرحد است و یک تعداد زیاد مهاجرین افغان که از ایران به اینجا برگشته اند، به مواد مخدر معتاد می‌‎باشند، اکنون گروه‌های مافیای مواد مخدر برای رساندن این مواد به آنها اطفال را استخدام می‌کنند.

نشریه انستیتوت جنگ و صلح با چندین طفلی صحبت کرده‌است که به طرق مختلف از سوی قاچاقبران مواد مخدر استخدام شده و به اینکار دست زده‌اند. یک تعداد این اطفال در وقت قاچاق مواد مخدر دستگیر شده‌اند و در یکتوقیفگاه آموزشی جوانان بسر می‌برند.

هر یک از این اطفال قصه جالبی برای گفتن دارد که چگونه و تحت چه شرایطی فریب خورده و به این کار دست زده‌اند.

از این رو نشریه انستیتوت جنگ و صلحمی‌نویسد، برای نجات چنین اطفال والدین باید بسیار توجه کنند و اطفال خود را رهنمایی کنند که نباید فریب افرادناشناس را در سرک‌ها و پارک‌ها بخورند و باید برای این اطفال در مورد عواقب کارشان خوب درس داده شود، زیرا به نوشته نشریه اکنون در افغانستان گروه‌های مافیای مواد مخدر عمداً اطفال را هدف قرار داده و از آنها به حیث وسیله انتقال مواد خود استفاده می‌کنند.

XS
SM
MD
LG