لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷ کابل ۱۲:۳۰

نگرانی‌ها در مورد کاهش سرمایه گذاری در بلخ


مسئولان اتاق‌های تجارت در بلخ به دلیل افزایش نا امنی‌ها در شمال از کاهش سطح سرمایه گذاری و صادرات به خارج از کشور خبر می‌دهند.

مسئولان اتاق تجارت می‌گویند موجودیت نا امنی‌ها پی‌هم و افزایش تحرکات طالبان مسلح در ولایات سرپل، جوزجان، فاریاب به سطح سرمایه گذاری در بلخ نیز تأثرات منفی داشته‌است.

انجینر محمد یاسین انصاری مدیر صنایع و صادرات اتاق‌های تجارت بلخ می‌گوید که تاجران افغان سطح سرمایه گذاری‌ها در شمال کشور به خصوص در بلخ را نسبت به سال‌های گذشته کاهش داده و در عوض سرمایه های شان‌را به کشورهای خارجی همانند قزاقستان و امارت متحده عرب انتقال داده‌اند.

آقای انصاری در رابطه گفت:

"نا امنی‌ها در شمال افغانستان افزایش یافته و این مسئله بر کاهش میزان سرمایه گذاری در بلخ و زون شمال تاثیرات منفی داشته‌است. تاجران می‌کوشند تا سرمایه‌های شان‌را به خارج از کشور انتقال بدهند و در آنجا سرمایه گذاری مصئون داشته باشند."

مسئولان اتاق تجارت از عدم صادرات از طریق خط آهن در بلخ نیز خبر داده و می‌گوید به دلیل منازعات ترانزیتی افغانستان با ازبکستان تجار افغان نمی‌تواند اموال صادارتی شان‌را به وسیله واگون‌ها از راه آهن حیرتان به کشورهای آسیایی میانه و چین انتقال بدهند.

مدیر صنایع و صادرات اتاق‌های تجارت بلخ در این باره می‌گوید:

"از راه آهن حیرتان به بیرون از کشور هیچ‌گونه صادارت نداشته‌ایم، دلیل آن موجودیت مشکل ترانزیتی با ازبکستان است."

با آن که مسئولان اتاق‌های تجارت در بلخ از نبود صادرات به وسیله خط آهن حیرتان به خارج از کشور ابراز نگرانی می‌کنند، در عین حال می‌گویند که مواد ضروری وارداتی به داخل کشور از همین خط آهن وارد می‌شوند.

با این حال شماری از تجاران افغان نیز از افزایش نا امنی‌ها در شمال افغانستان شکایت داشته و از حکومت می‌خواهند تا با تامین امنیت زون شمال و شمال‌شرق زمینه رشد سرمایه گذاری را در این زون‌ها مساعد بسازد.

محمد ادیب یکی از تجاران افغان در رابطه می‌گوید:

"نا امنی‌ها بیشتر شده و این مسئله همه تجار افغان را نگران ساخته است. هیچ‌کس به سرمایه گذاری در بلخ و یا سایر ولایات شمالی دل خوش نمی‌کند. ما از حکومت تقاضامند هستیم تا به این مشکلی فرار سرمایه رسیده‌گی کند و امنیت را تامین بسازد."

قابل یاد آوری است که تجاران افغان از پرداخت تکس بالا برای اموال وارداتی در بندر حیرتان شکایت داشته و از حکومت مرکزی تقاضا دارند تا برای رسیده‌گی به این مسئله تغیرات در ساختار اداره بندری حیرتان وارد کند.

گزارش: مجیب الرحمن حبیب‌زی

XS
SM
MD
LG