لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹ کابل ۱۰:۴۰

کاروان زهر

پولیس از قاچاق هیرویین به شهر کابل جلوگیری کرد

آرشیف، عکس جنبه تزئینی دارد.

پولیس کابل به تاریخ ۱۷ ماه جدی هنگام بازرسی وسایط در کوتل خیرخانه، ۲۵ کیلوگرام هیرویین را از یک موتر مسافربری کشف و ضبط نمود.

این مواد از ولایت تخار در بوری‌های آرد جابجا شده و قرار بود به شهر کابل قاچاق شود.

محمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید، در یک اقدام دیگر، پولیس مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات در منطقه قلعه نجارای شهر کابل، ۸۰۷ بوتل و ۱۰ بوشکه مشروبات الکلی را ضبط کرد.

سه تن به اتهام این دو قضیه دستگیر شده اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزارت داخله: ۵ کارخانه تولید چرس در پکتیا از بین برده شد

موقعیت ولایت پکتیا در نقشه افغانستان

دو قاچاقبر مواد مخدر در درگیری با پولیس در ولایت پکتیا کشته شدند.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله می‌گوید، قطعات خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر به تاریخ ۱۷جدی عملیاتی را در ولسوالی احمدآبای ولایت پکتیا بالای کارخانه های تولید مواد مخدر اجرا کرد که در جریان آن پنج کارخانه تولید چرس از بین برده شد.

در این عملیات ۴۵ هزار کیلوگرام بنگ و چرس از بین برده شد و دو قاچاقبر مواد مخدر نیز در درگیری با نیروهای پولیس کشته شدند.

بیش از ۲۰ کیلوگرام شیشه در لایت نیمروز ضبط شد

آرشیف، کشف مقداری شیشه توسط نیروهای پولیس افغان

بیش از بیست کیلوگرام شیشه در لایت نیمروز ضبط شد.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت، پولیس نیمروز به‌تاریخ هشت ماه جدی هنگام تلاشی یک منزل در شهر زرنج مرکز این ولایت ۲۱ کیلوگرام شیشه را از این منزل بدست آورد که به‌منظور توزیع بالای پرچون فروشان به آنجا آورده شده بود.

سه تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر و از نزد آنان سلاح و مرمی نیز بدست آمده است.

محاکم افغانستان بیش از ۴۰ قاچاقبر مواد مخدر را به مجازات محکوم کردند

محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر بیش از چهل قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را به مجازات محکوم کرد.

محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر بیش از چهل قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را به مجازات محکوم کرد.

محاکم ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی در یک هفته اخیر با بررسی ۳۲ قضیه قاچاق و فروش مواد مخدر، ۴۴ تن قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را از چهار، الی شانزده سال حبس محکوم به مجازات کرد.

خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت که از نزد افراد محکوم شده ۵۰ کیلوگرام هیرویین، ۳۶ کیلوگرام مورفین، ۱۶ کیلوگرام تریاک، ۳۷۳ کیلوگرام چرس و بیست کیلوگرام شیشه بدست آمده بود.

در عملیات مشترک در دو ولایت، ده‌ها کیلوگرام چرس به‌دست پولیس افتاد

عملیات شبانۀ پولیس و تخریب کارخانۀ هیرویین در بدخشان

در عملیات مشترک پولیس در دو ولایت، ده‌ها کیلوگرام چرس به‌دست این نیروها افتاد.

در عملیاتی که به تاریخ هشت ماه جدی از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر به‌همکاری قطعات خاص پولیس در ولایت‌های پکتیا و ارزگان اجرا شد، در جریان آن ۵۰۰ کیلوگرام چرس و بنگدانه از دو ذخیره‌گاه مواد مخدر به دست آمد.

معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در پیوند به نگهداری این مواد کسی دستگیر نشده است.

پنج قاچاقبر مواد مخدر در ننگرهار محکوم به مجازات شدند

نقشه ننگرهار

محکمه استیناف ولایت ننگرهار پنج قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید، محکمه استیناف این ولایت به تاریخ (۲۵ قوس) با برگزاری جلسه قضایی، این پنج تن را که در سه قضیه مختلف قاچاق یکجا با بیش از یکصد کیلوگرام مواد مخدر دستگیر شده بودند، از یک الی چهار و نیم سال حبس، محکوم به مجازات کرد.

از قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی جلوگیری شد

آرشیف

چهار تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند.

پولیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی می‌گوید، در قضیه نخست دو تن که می‌خواستند نزدیک به یک کیلوگرام هیرویین را در داخل کپسول‌ها و در بطن شان به هند قاچاق کنند دستگیر شدند.

در قضیه دوم نیز دو تن که می‌خواستند بیش از یک کیلوگرام هیرویین را در داخل تایرهای بایسکل ويلچير از طریق این میدان به شهر دهلی کشور هند قاچاق کنند، از سوی پولیس شناسایی و دستگیر شدند.

وزارت داخله: ۲۸ قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر بازداشت شدند

آرشیف

بیش از ۲۰ قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در ۸ ولایت افغانستان بازداشت شدند.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت، پولیس خاص مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در ولایات کابل، پروان، ننگرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندز و تخار، ۲۸ تن را هنگام قاچاق و توزیع مواد مخدر بالای پرچون فروشان و معتادان مواد مخدر دستگیر کرد.

از نزد آنان بیش از ده کیلوگرام مواد مخدر و مقدار پول نقد نیز به دست آمده است.

"۴۴ قاچاقبر محکوم به مجازات شدند"

آرشیف

محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، ۴۴ قاچاقبر را محکوم به مجازات کرد.

این ۴۴ تن که در پیوند به ۳۳ قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، چهار تن آنان از سوی محکمه ابتداییه از ۶ الی ۱۸ سال و ۴۰ تن دیگر آنان از سوی محکمه استیناف به حبس‌های مختلف محکوم به مجازات شدند.

خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت، که از نزد این قاچاقبران ۱۰۵ کیلوگرام هیرویین، ۱۱۶ کیلوگرام تریاک، ۱۲۵۰ کیلوگرام چرس و ۱۳ کیلوگرام شیشه بدست آمده بود.

۵ قاچاقبر مواد مخدر و تابلیت‌های نشه‌آور در کابل دستگیر شدند

آرشیف

پنج تن هنگامی دستگیر شدند که می‌خواستند مواد مخدر و تابلیت‌های نشه‌آور را به کابل قاچاق کنند.

فردوس فرامرز سخنگوی قوماندانی امنیه کابل به رادوی آزادی گفت که پولیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی وسایط در ساحه کوتل خیرخانه و دروازه پلچرخی، ده کیلوگرام چرس و ۱۹۲۲ تابلیت نشه‌آور را از دو موتر ضبط کرد و سه تن را به اتهام قاچاق آن دستگیر کرد.

در یک اقدام دیگر، دو تن هنگامی در ولسوالی سالنگ ولایت پروان دستگیر شدند که میخواستند، ۱۹ کیلوگرام چرس را از شمال کشور به شهر کابل قاچاق کنند.

از قاچاق صدها تابلیت نشه‌آور در کندز و تخار جلوگیری شد

آرشیف، تابلیت کا

از قاچاق صدها تابلیت نشه‌آور و مقدار چرس در ولایت های کندز و تخار جلوگیری گردید.

انعام‌الدین رحمانی سخنگوی قوماندانی امنیه کندز در صحبت بار رادیو آزادی گفت که سه تن به تاریخ ۱۷ قوس هنگامی در ناحیه ششم شهر کندز دستگیر شدند که می‌خواستند یک‌هزار قرص نشه‌آور (تابلیت کا) را به این شهر، قاچاق و آن را بالای پرچون فروشان توزیع کنند.

در یک اقدام دیگر، پولیس قوماندانی امنیه تخار یک قاچاقبر مواد مخدر را همراه با ده کیلوگرام چرس در ولسوالی کلفگان این ولایت دستگیر کرد.

هزاران کیلوگرام مواد مخدر در ننگرهار حریق شد

آرشیف، آتش زدن مواد مخدر

هزاران کیلوگرام مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط و حریق گردید.

در عملیات نخست که به تاریخ ۱۸ قوس از سوی قطعه خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی خوگیانی اجرا شد، در جریان آن ۲۸ هزار کیلوگرام چرس بدست این نیروها افتاد.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت، در عملیات دوم که از سوی کارمندان تحقیقات حساس و پولیس خاص مبارزه با مواد مخد در ولسوالی غنی خیل اجرا گردید، سیزده کیلوگرام هیرویین و ۴۵کیلوگرام تریاک ضبط شد.

پولیس کابل ۲۵ کیلوگرام چرس را کشف و ضبط کرد

آرشیف

بیش از بیست کیلوگرام مواد مخدر هنگام قاچاق به شهر کابل ضبط شد.

فرامرز فردوس سخنگوی قوماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت، ۲۵ کیلوگرام چرس که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود از شمال کشور به شهر کابل قاچاق شود، در منطقه دسپیچری از سوی پولیس ضبط گردید.

راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.

بیش از سه صد کیلوگرام چرس و بنگدانه در پکتیا ضبط شد

آرشیف، عکس جنبه تزئینی دارد

پولیس پکتیا بیش از سه صد کیلوگرام چرس و بنگدانه را ضبط کرد.

اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت، در عملیاتی که توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا بالای یک منزل انجام شد، در جریان آن ۳۰۰ کیلوگرام بنگدانه و ۱۱۰ کیلوگرام چرس خام بدست آمد.

مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی در هرات آتش زده شد

ده ها تُن مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی در ولایت هرات آتش زده شد.

ده ها تُن مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی در ولایت هرات آتش زده شد.

عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قوماندانی امنیه هرات به رسانه ها گفت، پولیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای امنیتی ولایت هرات که در جریان دو سال اخیر با اجرای عملیات در ولسوالی ها و شهر هرات، بیست و پنج هزار و ۶۵۴ لیتر مشروبات الکلی و پریکرسرها و ۳۶ هزار و ۲۴۹ کیلوگرام مواد کیمیاوی نوع سودیم کلوراید را ضبط کرده بودند، آتش زده شد.

۴۳۵ تن، به شمول چهار شهروند خارجی به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و از سوی نهادهای عدلی و قضایی محکوم به مجازات شده اند.

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG