لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۲۹ اسد ۱۴۰۱ کابل ۱۰:۲۴

واشنگتن پُست: افراد امر به معروف درکابل حجاب زنان را در بس های شهری بررسی می‌کنند


روزنامه واشنگتن پُست چاپ ایالات متحده امریکا

واشنگتن پُست

  • روزنامۀ واشنگتن پُست به گشت و گذار مأموران ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل، پایتخت افغانستان توجه کرده است.

روزنامه می نویسد زمانی که عبدالله عبید مسئول گروهی از افراد این اداره وارد یک بس شهری شدند، مسافران زنِ در داخل بس٬ چشم به زمین دوختند و صورت های شان را پوشاندند.

به نوشتۀ روزنامه، عبید به رانندۀ بس دستور داد که به زنان بی حجاب اجازۀ ورود به بس را ندهد.

واشنگتن پُست: حتی به راننده های بس ها در کابل دستور داده شده است که زنان بی حجاب را اجازه ندهند

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه جاری دستور داد که زنان و دختران در بیرون از خانه به استثنای چشمان، تمامی اعضای بدن شان را بپوشانند.

واشنگتن پست می نویسد که پس از این دستور، مأموران این وزارت بخاطر نظارت از چگونگی رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان٬ گزمه های شهری خود را بیشتر ساخته اند.

مجلۀ تایم

  • مجلۀ تایم می نویسد که شماری از پناهجویان افغان در ایالات متحده شکایت دارند که در بخش یافتن خانه با مشکل رو به رو اند.

پس از آن که طالبان در ماه آگست پارسال کابل را تصرف کردند، بیش از هفتاد و چهار هزار افغان به ایالات متحده منتقل شدند.

به نوشتۀ مجله، در آغاز به این افراد به مدت یک ماه تا سه ماه مکان های بود و باش فراهم و ماهانه پرداخت هزار و دوصد دالر به هر فرد هم مد نظر گرفته شد.

مجله تایم: تازه واردین افغان به ایالات متحده با مشکل یافتن خانه رو به رو اند

تایم نوشته است که این پناهجویان همچنان می توانند که کمک های موقتی از سوی حکومت دریافت کنند، اما این پروسه بخاطری دشوار است که آن ها با امور اداری آشنا نیستند.

مجله به نقل از یکی از این افغان ها با نام مستعار خدیجه نوشته است که یک کلیسا کرایۀ خانۀ آن ها را در ماه های جون و جولای می پردازد.

او گفته است که کرایۀ این خانه خیلی گران است و بدون کمک توان پرداخت کرایه را ندارند.

تایم به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که در جست و جوی خانه های مناسب به پناهجویان افغان اند، اما تا هنوز موفق نشده اند، زیرا به گفتۀ او، یافتن خانه با قیمت مناسب دشوار است.

XS
SM
MD
LG