لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۱ کابل ۰۷:۳۸

وزیر خارجه قطر خواستار روابط امریکا و غرب با حکومت طالبان شده است


شیخ محمد آل ثانی وزیرخارجۀ قطر

وزیرخارجۀ قطر یکبار دیگر خواستار تعامل امریکا وغرب با طالبان شد وهوشدار داد که منزوی ساختن هرچه بیشتر طالبان٬ افغانستان را دچار هرج ومرج وبی نظمی خواهد کرد.

شیخ محمد آل ثانی وزیرخارجۀ قطر درمصاحبه با روزنامۀ « فایننشیل تایمز» گفته است اگر جامعۀ جهانی از آغاز با طالبان روابط برقرار میکرد٬ شاید جلو برخی ازپالیسی های افراطی آنها گرفته میشد.

اما برخی کارشناسان به این باوراند که طالبان بعد از برگشت به قدرت به تدریج به پالیسی های افراطی خصوصا محدودیت بر زنان رو آوردند که درنتیجه جامعۀ جهانی ازآنها فاصله گرفت و به رسمیت شناختن حکومت آنها٬ دشوار شد.

شینکی کروخیل عضو سابق ولسی جرگه وکارشناس مسائل سیاسی
شینکی کروخیل عضو سابق ولسی جرگه وکارشناس مسائل سیاسی

شینکی کروخیل عضو سابق ولسی جرگه وکارشناس مسائل سیاسی می گوید وی با نظر وزیر خارجۀ قطر موافق نیست:

" نظر وزیرخارجۀ قطر از دیدگاه من درست نیست٬ چون طالبان نباید برای تغییر افکارخارجی ها دست به حرکت های افراطی می زدند، آنها باید بدانند که به هراندازه که دست به اقدامات افراطی می زنند به همان اندازه خود را از مردم خود دور می سازند.»

اما وزیرخارجۀ قطر می گوید که اگر از آغاز با طالبان تعامل صورت می گرفت شاید جلو بسیاری از کار ها گرفته می شد.

وزیر خارجه قطر: در افغانستان عملآ تندروی افزایش یافته و بحران اقتصادی مردم را به افراطیت ونزاع سوق می دهد

وی در این مصاحبه اشاره کرده است که عملآ تندروی افزایش یافته و بحران اقتصادی در افغانستان مردم را به افراطیت ونزاع سوق می دهد و این چیز های است که باید از آنها اجتناب شود.

وزیرخارجۀ قطر درعین حال از یک سلسله اقدامات طالبان چون محدودیت بر کار و تحصیل دختران و زنان انتقاد می کند ولی بازهم غرب وجامعه جهانی را بخاطر تحریم طالبان مقصر میداند.

وزیرخارجۀ قطر که میزبان مذاکرات طالبان وامریکا بود می گوید اکنون هم فرصت است تا از بدترشدن وضعیت جلوگیری شود.

XS
SM
MD
LG