لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۰ جوزا ۱۴۰۲ کابل ۰۷:۳۷

ادارهٔ ملی غذا و ادویه: کمبود ادویه در افغانستان وجود دارد


تصویر آرشیف: دواخانه

ادارۀ ملی غذا و ادویهٔ حکومت طالبان از نظارت جدی کیفیت و بلند بودن معیارهای واردات دارو در شش ماه گذشته سخن می‌گوید.

مسوولان این اداره هشدار می‌دهند که هرگاه وارد کننده‌گان دارو به این موارد توجه نکنند، نه تنها جریمه نقدی می‌شوند، بلکه به نهادهای عدلی وقضایی نیز معرفی خواهند شد.

عبدالباری عمر رئیس « ادارۀ ملی غذا و ادویه» حکومت طالبان روز شنبه پذیرفت که این راه‌کار دسترسی به دوا را در بازارها کاهش داده است.

عبدالباری عمر رئیس این اداره که در نشستی در کابل گزارش دست‌آوردهای این اداره را در چندماه گذشته با رسانه‌های در میان می‌گذاشت تاکید کرد که نظارت در بخش واردات و تولید دوا و مواد خوراکی را بیشتر کرده اند.

اما آقای عمر می‌گوید که دواهای مورد تقاضا به اساس فهرست‌های داده شده برای شرکت‌ها از سوی آنان وارد نشده است.

"درمجموع ما به ارزش ۶۵۰ میلیون دالر فورم توزیع کرده ایم که این ۱۹۷۶ قلم دوا است ، تا حال شرکت ها ۲۶۷ قلم دوا را وارد کرده اند ، بقیه دواها را که نیاورده اند ما از آن‌ها پرسان می‌کنیم ،ازمیان ۱۸۷۶ قلم دوا تنها ۵۷۰۰ قلم دوا وارد شده است، که این تقریبا تا ۶۰ میلیون دالر ارزش دارد ،ما فورم ها را به ارزش ۶۵۰ میلیون دالر برایشان داد هایم اما به ارزش همین مقدار دالر دوا به گونه قانونی وارد شده است "

وی تاکید کرد که برای نظارت خوبتر در تمام کشور تنها از طریق هشت گمرک اجازه واردات داروها داده شده است، و دیگر راه‌های فرعی را به‌روی وارد کننده‌گان بسته است.

بخش اعظم ادویه مورد نیاز افغانستان از کشور های ایران٬ پاکستان٬ چین و هند وارد میشود اما بازار قاچاق ادویه نیز گرم است

اما شماری از باشنده‌گان کابل که بیمار دارند و برخی از صاحبان دواخانه‌ها می‌گویند که در دسترسی به دوا با مشکلات زیاد روبرو هستند.

نذیر باشندۀ کابل که می‌گوید در خانه بیمار دارد شکایت می‌کند که در کنار دیگر خدمات صحی برای دوای مورد نیاز بیمارش کمتر مورد دسترس بوده و توان بردن بیماراش به بیرون از کشور را هم ندارد.

"مشکل دوا یک طرف ،مشکل تداوی و معاینات بیماران مشکل دیگراست ، پیش ازا ین ما بیماران خود را به پاکستان میبردیم ، اما حالا بسیارسخت شده است."

نذیرمی‌گوید که یک نسخه بیمار را در چندین دوا خانه می‌برد و می‌تواند تنها چند قلم آن را به دست آورد .

بسیاری از دواخانه ها دوا های مورد نیاز مردم را در دسترس ندارند
بسیاری از دواخانه ها دوا های مورد نیاز مردم را در دسترس ندارند

از سوی دیگر هوتل پروان که فروشگاه بزرگ و عمدۀ دوا در کابل است نقیب الله اکبری مسوول یک دوا خانه می‌گوید که اخیرا آنان حتی به دوا های که به آسانی دریافت می‌شد هم دسترسی ندارند تا به مردم عرضه کنند.

"بدبختانه که هنوزهم به همان گونه که مردم به دوا دسترسی داشته باشند،ندارند بدون شک زمانی که دوا کم باشد قیمت آن هم بلند می‌باشد ،دوا به گونه مافیایی وارد بازارمی‌شود که قیمت است"

این فروشنده دوا و مردم عام ازحکومت طالبان می‌خواهد که در کنار عرضه دیگر خدمات صحی به مردم، دسترسی به دوا را هم آسان کند. ورنه به گفته او مردم با یک بحران روبرو خواهند شد.

این در حالیست که ازشش ماه به این طرف وزارت صحت عامه حکومت طالبان مسوولیت دوا و خوراک را به اداره ملی دوا و خوراک سپرده است.

این نهاد می‌گوید که برای بازرگانان و وارد کننده گان دوا فهرست دوا را داده است تا به اساس آن دوای مورد نیاز را وارد کنند.

چیزی که ظاهرآ مردم را در دسترسی به دوا با چالش روبرو کرده است.

XS
SM
MD
LG