لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۱۷ دلو ۱۴۰۱ کابل ۱۰:۳۹

سازمان ملل تصمیم طالبان در خصوص منع کار زنان در نهاد های غیر دولتی را تقبیح کرد


تصویر آرشیف

سازمان ملل متحد تصمیم طالبان مبنی برمنع کار زنان در موسسات غیردولتی داخلی و بین المللی مستقر در افغانستان را محکوم میکند.

حکومت طالبان بعد از تعلیق آموزش دختران درپوهنتون ها ، دریک اقدام تازه، کار زنان در موسسات غیردولتی داخلی وخارجی را نیز منع کرد.

رامز الاکبروف ، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد ( یوناما) درکابل در تویت نا وقت روز شنبه گفت که او از گزارش های مبنی بر اینکه طالبان با صدور یک مکتوب کار زنان در موسسات غیردولتی را منع کرده اند٬ عمیقا نگران است.

آقای الاکبروف این اقدام طالبان را نقض آشکاراصول بشر دوستانه خوانده میگوید که نقش مهم زنان در همه عرصه های زندگی وواکنش بشر دوستانه غیر قابل انکار است.

رامز الاکبروف ، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد ( یوناما)
رامز الاکبروف ، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد ( یوناما)

وزارت اقتصاد حکومت طالبان دریک مکتوب خود به موسسات غیردولتی داخلی وخارجی دستور داده است که که کار زنان را در دوایر خود تا هدایت ثانی متوقف کنند.

عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت صدور این مکتوب را به رادیو آزادی تائید کرده است.

موسسات غیر دولتی تهدید شده اند که درصورت تعلل ٬ جواز کار شان لغو خواهد شد.

د راین مکتوب که به امضای قاری دین محمد حنیف سرپرست وزیر اقتصاد حکومت طالبان صادر شده٬ دلیل این تصمیم عدم رعایت حجاب وسایر مقررات نافذۀ مرتبط دیگر درسطح کار کرد طبقه اناث عنوان شده است.

این موسسات تهدید شده اند که درصورت تعلل ٬ جواز کار شان لغو خواهد شد.

مکتوب رسمی حکومت طالبان
مکتوب رسمی حکومت طالبان

اگرچه آمار تازه در دست نیست ولی ارقامی که ازسوی وزارت اقتصاد حکومت سابق نشر شده نشان میدهد که صد ها موسسه غیر دولتی خارجی و داخلی در بخش های ، بازسازی ، آموزش ، و کمک های بشری واجتماعی در افغانستان فعال هستند که بخشی از کارمندان آن را زنان تشکیل می دهند.

ملل متحد وکشورهای کمک دهنده درحال حاضر برای رسانیدن کمک به مردم٬ عمدتآ به موسسات غیردولتی اتکا دارند.

موسسه مستقل اکبر، ACBAR که فعالیت موسسات غیر دولتی داخلی وخارجی در افغانستان را همآهنگ میکند در فهرست اعضای خود نام ۱۸۳ انجوی داخلی وخارجی را دارد که در این میان ۸۳ موسسه آن نهاد های بین المللی اند.

گردهمایی اعتراضی محصلین پوهنتون ننگرهار
گردهمایی اعتراضی محصلین پوهنتون ننگرهار

حکومت طالبان قبل از منع کار زنان در موسسات غیر دولتی آموزش زنان و دختران در پوهنتون ها را نیز منع کرد که این تصمیم با واکنش شدید داخلی وخارجی روبرو شده است.

بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته اکثریت زنانی که درادارات دولتی کار می کردند خانه نشین شده اند.

اما برخی زنان هنوز هم در تعدادی از وزارت ها٬ مانند وزارت های داخله وصحت عامه ٬کار می کنند.

طالبان همچنین محدودیت هایی برگشت وگذار زنان وضع کرده اند. رفتن زنان به حمام های عمومی ، تفریحگاه ها وسالون های ورزشی نیز منع شده اند.

XS
SM
MD
LG