لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۴۰۳ کابل ۰۹:۱۶

رادیو

۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰ نشرات زنده

برنامۀ یک ساعته دوم

برنامۀ یک ساعته دوم

۰۰:۱۴:۵۸ خبر ها و گزارش‌ها
۰۰:۴۵:۰۰ هوای تازه (تکرار) - ساعت درسی
۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

درېیمه یو ساعته خپرونه

درېیمه یو ساعته خپرونه

۰۰:۱۴:۵۹ لنډ خبرونه
۰۰:۴۴:۵۹ نیمه نړۍ (تکرار) - د ازادۍ مېلمه
۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰

برنامۀ یک ساعته سوم

برنامۀ یک ساعته سوم

۰۰:۱۴:۵۹ خبرهای کوتاه
۰۰:۴۴:۵۹ زن و زنده‌گی (تکرار) - مهمان آزادی
۱۲:۰۰ - ۱۳:۰۰

د سندرو مېلمانه

د سندرو مېلمانه

۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰

سرود و سخن

سرود و سخن

۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰

دا زما حق دی (تکرار)

دا زما حق دی (تکرار)

۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

این حق من است (تکرار)

این حق من است (تکرار)

۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰

مازیګرنی خبري ساعت - P1 سټوډیو

مازیګرنی خبري ساعت - P1 سټوډیو

۰۰:۲۹:۵۹ خبرونه او راپورونه
۰۰:۲۹:۵۹ لنډ خبرونه - ګردی مېز (تکرار)
۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰

ساعت خبری عصر - ستودیوی P1

ساعت خبری عصر - ستودیوی P1

۰۰:۲۹:۵۹ خبرها و گزارش‌ها
۰۰:۲۹:۵۹ خبرهای کوتاه - میز گرد (تکرار)
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰

ماښامنۍ خبري مجله

۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰

مجله خبری شامگاهی

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

ځوان فکر

ځوان فکر

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

فکر نو

فکر نو

۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰

ماخوستنی خبري ساعت

ماخوستنی خبري ساعت

۰۰:۲۹:۵۹ خبرونه او راپورونه
۰۰:۲۹:۵۹ لنډ خبرونه - تاندې څانګې (تکرار)
۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

ساعت خبری شبانه

ساعت خبری شبانه

۰۰:۲۹:۵۹ خبرها و گزارش‌ها
۰۰:۲۹:۵۹ خبرهای کوتاه - هوای تازه (تکرار)
۲۳:۰۰ - ۰۰:۰۰

د سندرو مېلمانه

د سندرو مېلمانه

XS
SM
MD
LG