لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۰۱:۲۱

پس از 10 سال امریکایی ها از پیامد بی حرمتی به قرآن آگاه می بودند!


اعتراض افغان ها علیه بی حرمتی به قرآن در پایگاه امریکا در بگرام
پوست ستندرد، روزنامهء نیویارکی در مقالهء نوشته است، پس از جنگ 10 ساله در افغانستان، که طولانی ترین جنگ امریکا شمرده می شود، سربازان امریکایی و رهبران شان باید از پیامد سوختاندن قرآن کریم، که کتاب مقدس مسلمانهاست، بهتر آگاه می بودند.

نویسندهء این مقاله می نویسد، انجیل کتاب مسیحیان، باوجود تقدس معنویش، از نگاه فزیکی یک چیز مقدس نیست، اما قرآن از نگاه فزیکی نیز یک کتاب مقدس است.

به نوشتهء پوست ستندرد، طی چندین دهه، دانشمندان اسلامی این را واضح ساخته اند که قرآن نمادی از عقاید آنهاست، بناً اینکه بی حرمتی به این کتاب، امروز خیلی حساسیت برانگیز است، نباید یک امر غیر مترقبه و شگفت آور باشد.

روزنامه از سال گذشته یاد آوری کرده می نویسد که آتش زدن یک نسخهء قرآنکریم در فلوریدا سبب برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر جهان شد که درین جریان بالای یک دفتر سازمان ملل متحد حمله صورت گرفت و در جریان برخوردهای مشابه ده ها تن به قتل رسیدند.

پوست ستندرد درین مقاله این سوال را مطرح می کند که پس چه سبب شد که نیروهای ناتو مجموعهء از کتاب های را که شامل چند نسخهء محدود قرآنکریم می شد، آتش بزنند؟

نویسنده پاسخ این سوال خود را در گزارشی جستجو می کند که در آن گفته شده، استفاده ازین کتابها زندانیان به هدف طراحی خشونت ها، شاید بین هم پیام تبادله می کردند.

هرچند نویسندهء این مقالهء پوست ستندرد نوشته است که درین زمینه به تحقیقات جدیتر و عمیقتر نیاز است و نباید به آوازه ها و اتهامات آتش برافروز اتکا شود.

در ادامهء مقاله به سخنان قوماندان عمومی نیروهای ناتو جنرال جان الن اشاره کرده که ازین بابت معذرت خواهی کرده و گفته است که این به هیچ وجه یک کار عمدی نبود.

اما به باور نویسنده، تظاهرات گسترده در افغانستان نشان دادند که این عذرخواهی جنرال الن برای افغانها قناعت بخش نبود.

جنرال الن همچنان تعهد کرد که برای هر سربازی که وارد افغانستان می شود برای 10 روز در بارهء مسایل فرهنگی و احترام به مقدسات دینی مردم افغانستان، آموزش داده می شود.

ولی نویسندهء این مقالهء پوست ستندرد که دید انتقاد آمیز به این قضیه دارد می گوید، پس از 10 سال حضور در افغانستان، امریکایی ها نباید اینگونه دلیل بی آورند که علت اصلی این حادثه، عدم آگاهی شان از همچو مسایل بوده است.
XS
SM
MD
LG